Welkom

Welkom op de website van de federaties Vlijtingen-Voeren. Vanaf 1 september 2020 is het nieuwe dekenaat Tongeren in werking getreden. Deze website is een verzamelplaats met alle info en nieuwtjes van de federaties Vlijtingen en Voeren.

Veel leesplezier op deze website.

 • Collecte Wereldnoden  (laatste zondag van september)

  Jaarlijks worden vele mensen getroffen door natuurrampen allerhande, o.a. orkanen, overstromingen, mislukking van de oogst door droogte of wateroverlast. Daarbij komt nog de oorlog in vele landen, die dood en ellende brengt. De gevolgen ervan zijn groot, vooral voor de kinderen. Met deze collecte willen de Belgische bisschoppen onmiddellijk hulp bieden zodra de nood in…

  Lees verder

 • Een gebed in de herfst

  God van de seizoenen, voor alles is er een tijd; er is een tijd voor sterven en een tijd voor opstaan. Wij hebben moed nodig om veranderingen aan te durven. God van de herfst, de bomen nemen afscheid van hun groen, laten vallen wat geweest is. Ook wij hebben onze momenten van loslaten, met al…

  Lees verder

 • Lichtprocessie zaterdag 23 september

  Sluiting Kroningsjaar 2023 Als afsluiting van de 19de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten, trekt er op zaterdagavond 23 september een Lichtprocessie door de Tongerse straten. Na een kort gebedsmoment om 20 uur in de Basiliek, wordt om 20.30 uur, iedereen, Groot-Tongenaren, pelgrims, toeristen, … uitgenodigd deel te nemen aan deze Lichtprocessie. Iedere deelnemer ontvangt een kaars met beschermkapje.…

  Lees verder

 • Feest van de Kruisverheffing

  Op 14 september viert de Kerk het feest van de Kruisverheffing. Ook bij de Orthodoxen is dit een belangrijk feest. Het feest gaat terug op een mengeling van historische feiten, legenden en overlevering. Wat betekent dit feest? Kruisvinding en Kruisverheffing Uit het verleden hebben we twee begrippen overgeërfd die verwarrend kunnen zijn namelijk Kruisvinding en…

  Lees verder

 • Gemengd zangkoor Mulingia wuift pastoor Stassen muzikaal uit

  Ter gelegenheid van de laatste misviering van pastoor Stassen in Moelingen wilde Mulingia, het gemengd zangkoor van de parochie, zijn spirituele herder en collega-zanger op de gepaste manier uitwuiven. Daarvoor had het koor een speciaal repertoire samengesteld, waarbij vooral de laatste liedjes heel toepasselijk waren: “Tell the Lord how thankful you are”, “Zacht en sterk”…

  Lees verder