Derde Paaszondag

Waarom vertelt Lucas over de weg naar Emmaüs? Om meerdere motieven. Het Emmaüsverhaal is een paasverhaal, ingebed en verweven in de boodschap over de verrijzenis. Het brengt de leerlingen opnieuw…

Lees meer

Pasen

Met Pasen vieren we het hoogtepunt van de gelovige jaarcyclus, ook al lijkt dit voor veel mensen de nacht van Kerstmis, gezien het grote aantal kerkgangers in meestal meerdere vieringen.…

Lees meer

Palmzondag

Palmzondag en heel de Goede Week zijn een botsing tussen twee werelden: de wereld van het idealisme en de wereld van de pragmatisme. Jezus is een man met idealen, met…

Lees meer