God, onze Vader,

als wij even stil worden deze dagen,

dan spreekt ons hart van onze dierbare doden;

het vertelt van wat we nog hadden willen doen

en zeggen en horen,

van veel gemiste kansen en van erg mooie dagen.

Laat alle liefde

die er tussen hen en ons gegroeid is,

veilig zijn in Uw behoedende hand,

Zo bidden wij U:

God, neem hen op in Uw vreugde

en laat hun goedheid in ons hart bewaard blijven.

Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,

Uw eeuwige liefde is steeds nabij

en in de duisternis van de dood

daagt het licht van uw leven op.

Wees onze toevlucht, Heer, wees onze kracht,

help ons opstaan uit onze droefheid en rouw;

laat Uw nabijheid

ons licht en vrede schenken.

Wij vragen U:

laat ons naar Jezus op weg gaan,

in het vertrouwen dat niemand verloren leeft,

maar dat wij allen geborgen zijn

in Uw liefde voor hier en nu en voor eeuwig.

Amen.