Anna

Jul 26, 2017

Feestdag: 26 juli samen met de H. Joachim.

Moeder van Maria. Gehuwd met Joachim*, tot op hoge leeftijd kinderloos gebleven, dan bevallen van een meisje. Na de dood van Joachim trouwde zij nog tweemaal. Anna wordt voorgesteld als een matrone met een hoofddoek en een groene (hoop) of rode (liefde) mantel of kleed. De bekendste afbeelding is die met Maria als meisje aan haar zijde, terwijl zij soms wijst naar het boek of de schriftrol die het meisje in de hand houdt, wat herinnert aan Anna’s lessen om Maria in te wijden in de Heilige Schrift. Een vaak geziene voorstelling – de zogeheten Anna-te-Drieën of Annatrits – toont een zittende Anna met op de schoot Maria, die op haar beurt het Kind Jezus vasthoudt. Meestal biedt Anna het kind een druiventros aan (vooruitwijzend naar de wijn die verandert in Christus’ bloed).

Anna wordt eveneens afgebeeld met haar ouders, nakomelingen en bloedverwanten, soms tot en met Servatius* (4de eeuw); die voorstelling noemt men de ‘Maagschap van de H. Anna’.

De heilige is de patrones van weduwen, kleermakers en huisvrouwen. Zij werd aangeroepen tegen bedwateren, een moeilijke bevalling, borst-, buik- en hoofdpijn, koorts, pest, zweren, kiespijn en huiduitslag. Ook vrouwen die moeilijk in verwachting raakten, wendden zich tot haar.