Na Carnaval komt Aswoensdag: dan begint de Vasten en daarmee de actie van Broederlijk Delen.

Dit jaar focust de campagne van Broederlijk Delen op een ander Afrikaans land, namelijk op Oeganda.

We houden u op de hoogte!

 

VEERTIG – DAGEN – TIJD

Veertig dagen op weg naar Pasen.

Veertig dagen op weg naar het licht van de Verrezen Heer.

Wij willen vragen om kracht.

Kracht om de weg te gaan met en naar elkaar.

Kracht om de weg te gaan naar de Heer en zijn barmhartigheid.

Veertig dagen tijd om even stil te staan.

Veertig dagen tijd om stil te staan bij het menu van de dag.

Wat staat er voor mij op het menu?

Wat staat er voor mij op het menu van de vasten?

Vandaag alleszins een uitdagend menu want: “De maat die jij voor anderen gebruikt, zal ook voor jou gebruikt worden” horen we in het evangelie.

 

 

WAT STAAT ER OP HET MENU?  VASTEN

Wij stellen ons nogal eens de vraag: wat eten we vandaag?

Op vele plaatsen echter, hier en in het Zuiden wordt die andere vraag gesteld: is er eten vandaag?

Nog te veel wordt er honger geleden, nog te weinig wordt voedsel eerlijk verdeeld.

Nog steeds klinkt de vraag: wie heeft brood genoeg voor zo grote hongerende menigten?

De komende vastentijd is de gunstige tijd om na te denken over onze levensstijl.

Dit jaar met de vraag: wat staat er op het menu?

Vandaag staat vasten op het menu.

De ingrediënten die we hiervoor nodig hebben, worden ons, zondag na zondag aangereikt.

Jezus nodigt ons uit om in de stilte van ons hart tot inkeer te komen, in het reine met God.

En om ons in het verborgene te laten aanspreken door de oproep tot soberheid en solidariteit.

Zoeken wij deze stilte op.