Zoals jullie vorige week in het artikel van Deken Eric Reynders hebben kunnen lezen is de prijs voor één abonnement verhoogd tot 60 euro.

In al de parochies van onze federatie Vlijtingen kiezen we voor de (her)abonnering via Halewijn. Halewijn is de uitgever en drukker van het parochieblad.

Halewijn stuurt per brief een eerste betalingsuitnodiging mét gestructureerde mededeling naar alle abonnees in de loop van oktober, met de vraag om op  de rekening van Halewijn te betalen.

Bij niet-betaling tegen 12 november 2023 vindt de abonnee ter herinnering een gepersonaliseerde overschrijving met vermelding van de gestructureerde mededeling in Kerk & Leven nr. 47 van 22 november 2023 (op pagina 16).

Bij niet-betaling na deze herinnering wordt in januari 2024 een laatste herinneringsbrief verstuurd.