Maria,
de vrouw en moeder bij uitstek.
Zij had een open oog voor wat God

in haar wilde verwezenlijken.
Zij mocht het mysterie van het leven dragen:
Jezus zelf.

Zij is gegaan langs de paden van ons menselijk bestaan,
door duisternis en lijden,
door eenzaamheid en wachten.
Maria is een mens geweest als wij,
Met angst en tranen in de ogen
en met onzekerheid.

Een mens als wij is zij geweest
staande en levende tussen de mensen,
met vreugde om kleine dingen.
Een mens als wij
maar sterker dan ons geloof
was haar geloof,
groter dan ons vertrouwen
was haar vertrouwen.

Zij was de kleine mens,
door wie Gods grootheid uitstraalde.
Zij heeft Gods wil vervuld.
Daarom wordt zij “zalig” geprezen,
in alle tijden,
door alle mensen.
Haar geloof en trouw
zijn een model voor ons leven.