Mogen we nog eens beroep doen op uw edelmoedigheid en U vragen om wat bloemen voor de versiering van onze kerk met Kerstmis? U kunt ze neerleggen bij het altaar in de kerk.

Van harte dank!