In middelbare scholen, vormingscentra, hogescholen, universiteiten… breekt weer een tijd van spanning en suspens aan: eerst de blok en daarna de proeven. Door heel het studeren op afstand, online zal het misschien nog moeilijker zijn om de leerstof onder de knie te krijgen. En dan het moment van de proefwerken: mondeling of schriftelijk, er komt toch altijd een beetje examenkoorts bij. Een steuntje in de rug doet wonderen en een kaarsje helpt ook altijd. Ouders en ook grootouders lopen al eens vlug de basiliek binnen om een kaarsje aan te steken voor hun oogappels. Een schietgebedje voor wat steun van ‘hogerhand’ hoort er ook wel bij. En kracht van Onze-Lieve-Vrouwke en van de H. Geest zijn welkom. Om ouders én studerende jeugd een hart onder de riem te steken, willen we in de kerk hen allen nabij zijn. Hoe kan dat beter dan ook een kaarsje aan te steken? Niet zomaar een kaars maar een BLOK-KAARS. Ja, een kaars om de nadruk te leggen op de ‘bloktijd’ van de jongeren. Die ‘blokkaars voor de studerende jeugd’ werd gezegend tijdens de viering van Pinksteren op zondag 23 mei om 10 uur in de basiliek. De blokkaars wordt voor het Maria-altaar geplaatst waar ze dagelijks zal branden vanaf 23 mei tot en met 2 juli. Een gebed tot de H. Geest ligt er bij. Dat kan gebeden worden in de kerk maar mag ook meegenomen worden naar huis. De blokkaars wordt opgedragen aan de H. Geest die op Pinksterdag het hart van de apostelen vervulde. Vanaf dat ogenblik durfde de apostelen met vurige kracht verkondigen over het leven en de daden van Jezus. Maar ook over ieder van ons wordt de H. Geest uitgestort en mogen we Hem roepen om hulp en steun. Leren in onze plaats zal de H. Geest niet doen maar hulp, rust, kalmte en zelfvertrouwen brengen in hart en in geest wel!

Bidden we voor onze jeugd tot Hem die zendt zijn Heilige Geest om angst en onzekerheid te verdrijven.