Student & boerin

“Hallo, ik ben Christine uit Djuma, een stadje in de Congolese provincie Kwilu. Ik ben 25 jaar oud en studeer pedagogie. Net zoals veel leeftijdsgenoten wil ik op mijn eigen benen beginnen te staan. Niet alleen omdat ik het fijn vind om onafhankelijk te worden, maar ook uit noodzaak. Daarom wou ik naast mijn studies zelf gewassen telen, om zelf op te eten en wat overblijft te verkopen.”

Op zoek naar grond

Daarom vind je Christine na haar lessen of stage vaak op het veld. Het was niet evident om grond te vinden. Als jongere had Christine niet voldoende geld om grond te pachten bij een lokale autoriteit. Daarom besloot ze om de handen in elkaar te slaan met medestudenten en een lokale jongerenafdeling op te richten van de boerenbeweging. Door geld bijeen te brengen, kunnen ze nu samen een stuk veld beheren.“Als je je verenigt, kan je veel meer realiseren.”  

Agro-ecologisch werken

Maar het heeft nog veel meer voordelen om samen te werken. “Dankzij de boerenbeweging leren we om agro-ecologisch te werken en worden we ook ondersteund om zaden te bemachtigen, het voedsel te bewaren en te onderzoeken hoe de oogst vermarkt kan worden.” 

Elkaar helpen

“Als een lid van de jongerenafdeling botst op problemen, dan helpen we elkaar”, vertelt Christine die sinds kort voorzitter is van de afdeling. “Als je alleen iets wilt doen, bots je al snel op limieten, maar door samen te werken voeren we een gemeenschappelijke strijd tegen honger.”  

Oog voor de toekomst

Christine studeert binnenkort af. Na haar stage in een lokale school zal ze moeten zoeken naar een baan. Ze hoopt op een job in een schooladministratie of in een weeshuis om kinderen te begeleiden. Dat is niet eenvoudig want het aantal jobs is erg beperkt op het Congolese platteland. “Ik vind het daarom erg belangrijk om met andere jongeren na te gaan hoe we samen onze toekomst vorm kunnen geven. De jongerenafdeling is ook een plek om met elkaar hierover te praten.”

 

 

Gaan we broederlijk delen?

Volgend weekend is het halfvasten. Tijd om de teugels eventjes te vieren, een adempauze op onze bezinningstocht naar Pasen. Voor christenen betekent het ook de eerste collecte voor Broederlijk Delen. Van ons wordt gevraagd om een deeltje van ons bezit te delen met de armste mensen in de wereld. De organisatie Broederlijk Delen staat garant voor een goede besteding van de ingezamelde gelden.

Maar Broederlijk Delen doet veel meer dan geld inzamelen. Ze begeleiden mensen ter plaatse om te investeren in hun eigen toekomst. Bovendien doen ze ernstige inspanningen om ons hier goed te informeren over de maatschappelijke toestand in de landen die nog volop in ontwikkeling zijn.

Iedereen mee?

Broederlijk Delen rekent het tot haar taak zich voor de armen te blijven inzetten ‘tot iedereen mee is’. Elke mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook al zijn veel goede voornemens neergeschreven in de doelstellingen van de Verenigde Naties en ook al onderneemt deze wereldinstelling heel veel acties om de armoede uit de wereld te helpen toch blijven de vele persoonlijke initiatieven nog altijd van levensbelang. In dat opzicht klinken de woorden van Jezus in het evangelie ‘maar de armen zal je altijd bij je hebben’ (Matt. 26,11) niet bemoedigend. Maar wellicht zal het helaas zo zijn dat er altijd onrechtvaardigheid zal bestaan. Daarom is die doelstelling van Broederlijk Delen dan ook zo hoopvol namelijk dat er ook altijd mensen zullen zijn die tegen de stroom in durven blijven roeien.

Samen

Dit jaar maakt Broederlijk Delen de actie nog iets concreter met de bijkomende slogan ‘Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk’. Een mens kan in zijn eentje heel veel goed werk leveren en gelukkig gebeurt dat massaal. Die kleine goedheid is van levensbelang voor het voortbestaan van de wereld. Het is de evangelische opdracht voor elke mens ‘Bemin je naaste als jezelf’. Maar de levensnoodzakelijke grote acties vergen veel helpende handen. En wat daarbij vooral bemoedigend is, is dat mensen elkaar meetrekken. Enthousiasme is iets dat gemakkelijk overslaat en samen voelen we ons veel sterker. Als er dan af en toe een ‘succesje’ geboekt wordt of we mogen een actie als geslaagd benoemen, dan moedigt dat aan om te blijven verder doen. Ook de dankbaarheid van de mensen aan wie een stukje rechtvaardigheid toevalt maakt dat we met veel ijver blijven verder werken. Want ja, het blijft nog altijd waar ‘samen staan we sterk’.

Focus op Congo

Heel concreet wordt het als Broederlijk Delen dit jaar bijzondere aandacht geeft aan Congo. Het gaat niet zo goed met dat land en vooral de onheilspellende berichten uit Oost-Congo verontrusten ons. En toch willen we welwillende mensen ter plaatse een hart onder de riem steken om te blijven werken aan hun toekomst.

In het verleden hebben wij in die voormalige kolonie veel van de rijke Congolese ondergrond geprofiteerd ook in zijn minder gunstige betekenis. Die ondergrond is nu nog een aantrekkingspool voor rijkdomzoekers. De interesse van Broederlijk Delen ligt evenwel in de bovengrond. Want veel Congolese grond is zeer vruchtbaar en dat geeft uitstekende mogelijkheden voor duurzame landbouw. Daarom stimuleert Broederlijk Delen zoveel mogelijk plaatselijke landbouwers en landbouwersverenigingen om eigen gewassen te kweken. Daartoe is het nodig om voldoende grond te verwerven (tiens, waar hebben we dat nog gehoord?) en Broederlijk Delen helpt hen daarbij.

Steun

Financiële steun voor deze projecten kan je geven bij de eerste collecte van Broederlijk Delen die dit weekend plaats heeft. Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn aftrekbaar van de belastingen maar dan moet je dat wel overschrijven op het rekeningnummer van Broederlijk Delen  BE12 0000 0000 9292. Je krijgt dan in het begin van volgend jaar een bewijs van je steun dat je bij je belastingaangifte kan voegen en dat een voordeel oplevert tot 45 % dat wil zeggen: je 40 euro  levert een aftrek op van 18 euro.

Maar … vergeet ook niet je af en toe te informeren over Congo bijvoorbeeld door een artikel in het parochieblad of op internet.

En tenslotte geloven we toch ook nog in de kracht van het gebed. Laten we dat ook niet vergeten.

Hartelijk dank voor elke vorm van steun. Je helpt de wereld een beetje mooier worden.

Rik Palmans