Oktober is in heel de katholieke kerk de actiemaand van Missio. Elk Missio-land zet zich achter een gemeenschappelijk thema en kiest een gastland uit. Dit mondt uit in een wereldwijd netwerk van solidariteit. Centraal staat natuurlijk altijd de verkondiging en beleving van het evangelie

De voorlaatste zondag van oktober – dit jaar op 22 oktober – is het in de wereldkerk ‘Missiezondag’ of ‘Wereldmissiedag’. We informeren ons over het missiewerk, we bidden samen wereldwijd en we zamelen  overal ter wereld geld in voor de ondersteuning van het missiewerk. Ondanks het feit dat er ook missionarissen bij ons aan het werk zijn (zie artikel ‘Missionaris in Vlaanderen’ in vorig parochieblad, nr. 41) zijn we over de hele wereld solidair met elkaar.

Deel je vreugde!

Dat is het thema voor deze missiemaand. Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsganders (Lc 24,18-35) herinnert dit motto aan de vreugde die de twee mannen ervaarden toen ze de Verrezen Heer herkenden bij het breken van het brood.  Door deze ontmoeting veranderde hun teleurstelling in vreugde om Jezus te gaan verkondigen. Missionarissen van vreugde, dat zijn de getuigen die onze gebroken wereld nodig heeft.
Onze wereld heeft behoefte aan moedige mannen en vrouwen vol innerlijke vreugde, die, wat er ook gebeurt, getuigen van het feit dat Jezus leeft en dat Hij met ons meeloopt zonder dat we dit altijd beseffen. Het is Jezus die de wegen van verdriet, ontmoediging en wanhoop verandert in wegen van leven, hoop en delen. Zegt Hij niet tegen ons in elke eucharistieviering: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’?

Focus op Kameroen

Alhoewel we wereldbreed kijken richt Missio elk jaar de bijzondere aandacht op een bepaald land. Dit jaar is dat Kameroen in Midden-west Afrika, een land met potentieel, maar met harde tijden voor de Kerk. Kameroen is 15,5 keer groter dan België en telt meer dan 26 miljoen inwoners.

Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 is Kameroen geëvolueerd van een federale naar een unitaire republiek. Die evolutie is nog altijd niet voltooid en zorgt voor spanningen. Dat is het gevolg van de grote stamdiversiteit, de religieuze verscheidenheid en de geschiedenis van het land. De officiële talen zijn Frans en Engels.

Kameroen leeft voornamelijk van de landbouw. Het exporteert onder meer koffie, cacao, ananas, katoen, olie, aluminium en hout. Tot voor enkele jaren ontwikkelde de informele sector zich zeer goed, vooral in de stedelijke centra. Op het platteland konden de meeste boeren voorzien in de behoeften van hun eigen gezin of familie. Tot het land geteisterd werd door vijf opeenvolgende bedreigingen: terreur, conflicten met buurlanden, burgeroorlog in de Centraal Afrikaanse Republiek, Covid19 en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Gezinnen worden hard getroffen door de crisis. Ze hebben het erg moeilijk om rond te komen. Omdat er minder giften gegeven worden, heeft de Kerk het ook moeilijker. Het levensonderhoud van de priesters is drastisch verminderd, vooral in de stedelijke periferie en op het platteland, waar de specifieke kerken over minder middelen beschikken.

Materiële hulp is nodig voor de vorming van priesters en leken, voor de verspreiding van het geloof in gebieden waar het  onrustig en onveilig is en voor de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van het geweld en de politiek-economische crisis.

Collecte

Tijdens de eucharistievieringen in het weekend van 21 en 22 oktober wordt overal de bijzondere collecte gehouden voor Missiezondag. We steunen elkaar wereldwijd.

Wie dat wenst kan ook een overschrijving doen.

Missio vzw, Tervuursestraat 56   3000  Leuven BE19 0000 0421 1012 Tel. 016  47 93 93

info@missio.be

Mogen we rekenen op een gulle solidaire bijdrage? Dank je wel!

Rik Palmans