Deze collecte zal gehouden worden op donderdag 24 en vrijdag 25 december 2015.

 

Federatie Voeren

De opbrengst van de kerstcollecte is bestemd voor de christenen in het Midden-Oosten die ter plaatse blijven, ondanks de heel penibele omstandigheden waarin ze moeten zien te overleven. Een deel van de opbrengst gaat ook naar de vluchtelingen, die aan het oorlogsgeweld proberen te ontsnappen.
De opbrengst van de collecte wordt verdeeld over Caritas International (45 %), Kerk in Nood (45 %) en het Hulpcomité voor Christenen in het Midden-Oosten (10 %).
De kerstcollecte is een blijk van solidariteit van onze kant met alle mensen die lijden en vreselijk bezorgd zijn voor de toekomst van hun kinderen. Hoe kunnen ze in zo’n gewelddadige samenleving het evangelie beleven? Aarzel niet. Wees gul.

Federatie Vlijtingen

Na overleg werd in onze federatie besloten om de collecten tijdens de kerstdagen als volgt te organiseren:

  1. In de kerken van onze federatie zal gezorgd worden voor een offerblok met het opschrift:
    ”Kerstcollecte voor de vluchtelingen en voor de christenen in het midden-Oosten”
    De opbrengst is bestemd voor de christenen in het Midden-Oosten die ter plaatse blijven, ondanks de heel penibele omstandigheden waarin ze moeten zien te overleven. Een deel van de opbrengst gaat ook naar de vluchtelingen, die aan het oorlogsgeweld proberen te ontsnappen.
    De opbrengst wordt verdeeld over Caritas International (45 %), Kerk in Nood (45 %) en het Hulpcomité voor Christenen in het Midden-Oosten (10 %).
  2. Zoals dit de gewoonte is in onze parochies is de opbrengst van de omhaling gehouden tijdens de offerande van de kerstvieringen bestemd voor de verwarming en het onderhoud van onze kerken.