Vanaf 29 juli 2020 mogen er nog slechts maximum honderd personen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,5 meter blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een mondmasker te dragen en de handen te desinfecteren bij het betreden van een kerkgebouw blijven gelden. Al deze maatregelen blijven zeker tot eind augustus van kracht.

De andere richtlijnen van het eerder afgesproken protocol blijven eveneens onverminderd van kracht. Het protocol staat online op de sites van kerknet.be en cathobel.be.

Ook in de zomertijd blijft de eucharistie wezenlijk voor het geestelijk leven en de inzet van christenen. We hoopten dat in augustus de beperkingen om aan de eucharistie deel te nemen, zouden versoepeld worden, maar door de evolutie van de pandemie kon dit helaas niet Samen met alle burgers van ons land probeert de katholieke Kerk de coronapandemie in te dijken, in het besef dat de gevolgen van deze crisis niet te overzien zijn

We blijven in gebed met elkaar verbonden, in het bijzonder met hen die het meest getroffen zijn.