Hierbij wensen we iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van de verschillende processies in ons dekenaat van harte te bedanken.

Met de inzet van vele vrijwilligers kunnen we deze mooie traditie blijven verderzetten!