#dahadikeffenodig

 

Op 23 juni 2024 worden de mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet, krijgen ze een meer dan welverdiende pluim. Een mantelzorger? U kent er ongetwijfeld ook. Het zijn die vele vrijwilligers die zich overal in onze maatschappij inzetten voor een zieke of zorgbehoevende medemens. Meestal is het familie, een partner of kind, soms gewoon een buur of kennis. Stille krachten zijn het maar hun hulp is in veel gevallen onmisbaar. Ze bieden niet alleen geregeld praktische hulp maar vaak ook emotionele steun.

 

Boodschappen doen, wassen, post regelen, rekeningen betalen, de tuin onderhouden, een luisterend oor bieden: mantelzorgtaken zijn heel divers en gaan vaak verder dan alleen het zorgende aspect. Vlamingen die hulp of ondersteuning nodig hebben omwille van een langdurige ziekte, gezondheidsproblemen, een beperking of psychische kwetsbaarheid, ontvangen deze in bijna 7 op de 10 gevallen van familie, vrienden, buren of kennissen.

 

Een derde van de mantelzorgers besteedt – meestal naast zijn/haar job – meer dan 10 uur per week aan die zorgende taken. De helft van de mantelzorgers vindt de zorg emotioneel belastend. 18 procent ervaart onvoldoende tijd voor zichzelf en 12 procent onvoldoende tijd voor het eigen gezin, leert de Vlaamse Zorgenquête 2021.

 

Met de volledig vernieuwde website www.mantelzorgers.be, krijgen mantelzorgers een centraal informatiepunt dat alle praktische informatie rond mantelzorg bundelt. Daar krijgen ze een overzicht van verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. Op basis van de postcode krijgen mantelzorgers een volledig overzicht van het lokale en algemene psychosociaal ondersteuningsaanbod.

 

De campagne #dahadikeffenodig reikt concrete voorbeelden en tips aan om mantelzorgers te herkennen en erkennen.