Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,

Uw eeuwige liefde is steeds nabij

en in de duisternis van de dood

daagt het licht van uw leven op.

 

Wees onze toevlucht,Heer, wees onze kracht,

help ons opstaan uit onze droefheid en rouw;

laat Uw nabijheid

ons licht en vrede schenken.

 

Wij vragen U:

laat ons naar Jezus op weg gaan,

in het vertrouwen dat niemand verloren leeft,

maar dat wij allen geborgen zijn in Uw liefde voor hier en nu en voor eeuwig.

 

Amen.