Zoals voorheen worden de mandaten van de vijf leden in de kerkraden uitgeoefend in opeenvolgende periodes van zes jaar. Sinds 2008 vervalt om de drie jaar een gedeelte van die mandaten, ditmaal de twee mandaten van de kleine helft. Als waarborg voor openbaarheid van bestuur, werkten de Vlaamse bisdommen een vaste procedure uit. De eerste fase hierin is de oproep tot kandidaten. Iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, mag zich kandidaat stellen voor de twee te begeven plaatsen.

Om lid te kunnen worden van de kerkraad moet men aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Rooms-katholiek zijn (man/vrouw);
  • minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2023);
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.

Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen ten laatste 31 januari 2023 komt in aanmerking. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs. De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. Hoe u zich moet kandidaat stellen, vindt u bij het nieuws van uw parochie. Daar vindt u ook de gegevens van de “verantwoordelijke van de parochie” (meestal de pastoor) tot wie u zich kan wenden voor meer inlichtingen.