(Godelieva, Godoleva)

Feestdag: 6 juli

Omstreeks 1045 in het graafschap Boulogne geboren en uitgehuwelijkt aan Bertolf, heer in Snipgate bij Gistel. Haar schoonmoeder hitste haar zoon tegen haar op, zodat hij Godelieve begon te mishandelen en haar ten slotte door twee knechten met een doek liet wurgen en in een put gooien. Godelieve wordt voorgesteld in adellijke kledij met een kroon op het hoofd, maar ook gewoon als jonge vrouw. Om haar hals is een doek geknoopt; soms houdt ze de doek in haar hand, samen met een martelaarspalm. Dikwijls staat er een put naast haar afgebeeld, met op de rand een kraai ā€“ Godelieve moest namelijk de kraaien van de velden houden, maar ze wilde naar de kerk gaan en gaf daarom de vogels het bevel in de schuur te blijven tot ze terugkwam. Zeldzamer is een stuk brood dat ze in de hand houdt, een verwijzing naar de aalmoezen die ze aan de armen gaf. Toen ze daarop betrapt werd, veranderde het voedsel in houtspaanders. Andere voorstellingen tonen haar met twee of vier kronen.

Godelieve van Gistel is patrones van de kleermakers en de naaisters en werd aangeroepen bij keelpijn, koorts, oogziekten en echtelijke ruzie. Ook mannen met een boze schoonmoeder wendden zich tot haar.