Op de eerste dag van het nieuwe jaar vieren wij een driedubbel feest!

Eerst vieren wij op 1 januari dat wij 2023 binnengaan. Zoals alles wat nieuw is, draagt ook dit nieuwe jaar veel hoop en verwachting in zich en dat op alle mogelijke terreinen van het leven. Mijn wens is dan ook dat wij iets van onze dromen kunnen realiseren in dit nieuwe jaar dat wij mogen ontvangen.

Vervolgens vieren wij op 1 januari de Werelddag voor de Vrede. Mag deze dag ons doen inzien wat mensen, volkeren en landen van elkaar verwijderd houdt. Mijn wens is dan ook dat wij bouwen aan een meer solidaire en rechtvaardige samenleving waar de vrede alles mag overwinnen… en dat het Vredeslicht van Bethlehem overal licht en vrede mag brengen.

Tenslotte en bovenal begroeten wij op 1 januari Maria als de Moeder van God. Een eenvoudige en jonge vrouw schenkt ons de Zoon van God en zo verbindt Maria op een unieke wijze de hemel met de aarde; zij is de verbinding tussen God en de mens.

In Groot-Tongeren en in het nieuwe dekenaat Tongeren mogen wij in 2023 met en door Maria, de Oorzaak Onzer Blijdschap verbinding zoeken én vinden! Ja, zoals Maria draagt 2023 voor ons een kroon. Mijn diepste wens is dan ook dat dit Kroningsjaar 2023 van ons mensen van verbinding zal maken! Graag wens ik u allen dan ook een boeiend, verbindend en feestelijk mooi 2023! Mag het een jaar zijn waarin de kroon van Maria schittert voor velen! Zalig Nieuwjaar!

 

Eric Reynders, deken Tongeren