Met het oog op de overstromingen die recentelijk de valleien van de Berwijn en de Voer hebben getroffen, willen mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt en mgr. Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, hun medeleven betuigen aan allen die door deze natuurramp zijn getroffen.

De bisschoppen werden door de pastores en leiders van de christelijke gemeenschappen in deze regio op de hoogte gebracht van de pijnlijke situatie, en ze beseffen de omvang van de schade. Ze willen iedereen bedanken die zich solidair toont en hulp biedt aan degenen die door deze ramp zijn getroffen. Iedereen wordt aangemoedigd om gezinnen en personen in moeilijkheden te helpen. Tevens kan iedereen zelf een milde gift doen door te storten op rekening BE68 4500 2608 1134 op naam van VZW Bisdom Hasselt met vermelding « Hulp aan de Voerstreek ».

De bisschoppen danken u hiervoor.