De afgelopen drie jaar vormden de jaarthema’s van het bisdom Hasselt een boeiende spanningsboog.

De vreugde van het Evangelie bracht ons naar buiten, hielp ons omarmen, niet als dolers, maar als pelgrims. Die tocht is echter nooit onvoltooid.

LUISTEREN KAN LEIDEN TOT MEER …

In de lijn van de roeping van Mozes bij het brandende braambos, waar mensen met elkaar betrokken geraakten, waar verbinding ontstond met onszelf, met anderen en met God zullen we dit werkjaar de roeping van de jonge Samuël op het spoor komen. Zoals Samuël gekend, bemind en geroepen werd door God, zo is ook ieder van ons vandaag door diezelfde God gekend, geliefd en geroepen. Om God op het spoor te komen spelen anderen vaak een bemiddelende rol. God is te horen in een stem van de ander. Het is samen zien wat de Heer met ons voorheeft, hoe we als christen verantwoordelijkheid kunnen opnemen, hoe we Kerk kunnen zijn. En geroepen worden bij de eigen naam duidt ook op het grote mysterie dat God en mens elkaar zoeken en tastenderwijs elkaar willen vinden. Door in de diepte te luisteren naar kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen verlangen wij te zien wat God met ieder van ons en met zijn Kerk voorheeft.

Dit jaar geen ‘diocesane startavonden’

Het werkjaar 2017-2018 begint in feite met de afsluiting van het jubileumjaar 50 jaar bisdom Hasselt. De slotviering is symbolisch op 26 oktober 2017 in de kathedraal te Hasselt. Geen toeval, want op die dag en op die plaats werd in 1997 Patrick Hoogmartens tot bisschop gewijd. Tegelijkertijd is het slechts een symbolische afsluiter, want we gaan verder … als Gods volk onderweg. En dat met een nieuw jaarthema: “Je bent bemind, je bent geroepen!” en met het voornemen om te gaan luisteren. Samen met kardinaal Jozef De Kesel, die ons ook zal toespreken zullen we bidden, terugblikken op het voorbije jaar en vooruitkijken. We ontmoeten daar elkaar en samen zullen we vieren, om ook de volgende dag weer als pelgrims verder te gaan …