Als ik aan de maand maart denkt dan komen spontaan in mijn gedachten: lente!, fris jong groen, maartse viooltjes, dartele lammetjes en nog zoveel liefs dat het voorjaar met zich meebrengt. De natuur herleeft en niet in het minst wij, oude mensen. Er is niet veel dat ons binnengekluisterd kan houden al zijn we toch wel een beetje voorzichtig met die wisselende en grillige weersomstandigheden. Want een verkoudheid ben je niet zo maar weer kwijt. Dus even voorzichtig zijn en blijven maar een uitje in het lentezonnetje moet kunnen.

40-dagentijd

De ganse maand maart is dit jaar voor christenen paars gekleurd omwille van de voorbereidingstijd op Pasen. Die vasten is al begonnen half februari en duurt nog de hele maand maart. We bereiden ons voor op het grootste feest van de christenen door verdieping van ons geestelijk leven en door het delen met de medemens in nood.

Die veertig dagen herinneren ons aan de 40 jaren dat Mozes door de woestijn trok met zijn volk dat hij wegleidde uit Egypte naar het beloofde land. Het herinnert ook aan de 40 dagen die Jezus in de woestijn verbleef na zijn doopsel en vooraleer Hij in het openbaar ging optreden.

Maar in de bijbel zijn er nog bijzondere periodes van 40 dagen. Enkele voorbeelden. Als Noach in de ark trekt regent het 40 dagen en nachten. Mozes verbleef 40 dagen op de berg Sinaï. De reus Goliath daagt de Israëlieten 40 dagen uit vooraleer de jonge David hem doodt met een steen uit zijn slinger. Jona zegt de Ninivieten aan dat God hun stad over veertig dagen gaat vernietigen als zij zich niet bekeren …

Wij nemen er dus ook onze 40 dagen voor.

Pasen in maart

Je hoort het de mensen zeggen: ‘Pasen valt vroeg dit jaar’ en dat is ook zo want dit jaar vieren we Pasen op 31 maart. Het ietwat sombere paars van boete, inkeer en bekering wordt vervangen door het uitbundige goudgeel van het feest der feesten en dat feest mag 50 dagen duren.

Maar even terug naar de paasdatum. Je weet wel dat bij ons Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de volle maan van de lente. Het vroegste dat Pasen kan vallen is op 22 maart. De laatst mogelijke paasdag is 25 april en kijk volgend jaar valt Pasen op 20 april, rijkelijk laat dus.

Pasen: opstanding, verrijzenis, nieuw leven. Dat valt dus goed samen met die lentemaand waarin alles van nieuw leven getuigt en waarin mensen na die lange wintermaanden weer herademen en zich als herboren voelen.

Markante feiten

4 maart 1678: in de republiek Venetië wordt Antonio Vivaldi geboren. Hij wordt priester, violist en componist. Eén van zijn bekendste werken is ‘De vier jaargetijden’. 6 maart 1475: geboortedag van Michelangelo. Hij wordt architect, beeldhouwer, kunstschilder en dichter. Hij wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste kunstenaars van de Italiaanse Renaissance. 13 maart 2013: Jorge Bergoglio wordt tot paus gekozen na het vrijwillig aftreden van paus Benedictus XVI en neemt de naam Franciscus aan. En wie weet het volgende nog? Op 15 maart in 44 voor Christus wordt Julius Caesar bij de aanvang van een Senaatsvergadering vermoord.

Van een lentekind gesproken! Op 21 maart 1685 wordt in de Duitse stad Eisenach Johan Sebastian Bach geboren. Hij wordt algemeen beschouwd als de meest invloedrijke musicus in de geschiedenis van de klassieke muziek. In Parijs vertonen de gebroeders Lumière op 22

maart 1896 hun eerste film ‘La sortie des usines’. En dit hebben velen van ons nog met eigen ogen gezien: op 24 maart 1992 gaat Dirk Frimout als eerste Belg met de spaceshuttle Atlantis de ruimte in. Hij blijft er tot 2 april en cirkelt 143 keer rond de aarde. Op 31 maart 1889 wordt in Parijs op het terrein van de wereldtentoonstelling de Eiffeltoren ingehuldigd.

Sterrenbeeld

Van 20 februari tot 20 maart is dat de vis. Van wie onder dit sterrenbeeld geboren zijn wordt gezegd dat ze gevoelig en gemakkelijk te beïnvloeden zijn, vaak ook artistieke aanleg hebben (kijk maar naar Vivaldi, Michelangelo, Bach die alle drie vissen zijn). Ze zijn hulpvaardig en cijferen zichzelf weg maar ze kunnen ook afwijzend en hard optreden.

Spreuken

‘Hoor je de koekoek half maart, ga dan naar huis en doof de haard’. ‘Met half maart moet het wiel van de haard’, bedoeld is het spinnewiel dat dan tot de feestdag van Sint-Lambertus (17 september) aan de kant werd gezet omdat de avonden te kort waren. ‘Maartgras komt niet licht onder de zeis’ wil zeggen: wat te vroeg komt is meestal niet van lange duur. ‘Sint-Jozef schoon en goed, een vruchtbaar jaar verhopen doet’. ‘Waait de wind in maart te fel, veel fruit verwacht men wel’.

Zou er nu iemand zijn die dat allemaal in het oog houdt en kijken of het klopt?

Een prachtige maart toegewenst!

Rik Palmans