Op mediazondag, elk jaar op de laatste zondag van september, is de collecte in de eucharistievieringen in alle Vlaamse parochies bestemd voor de media-initiatieven van de Vlaamse bisschoppen en voor de aanwezigheid van de Vlaamse kerkgemeenschap in de media.

Waaraan wordt de opbrengst van de collecte concreet besteed?
Aan de personeels- en werkingskosten van het Bisschoppelijk Comité voor de Media dat het mediabeleid van de Vlaamse bisschoppen adviseert en de interdiocesane initiatieven op mediavlak coördineert.
Aan het behoud en waar mogelijk, de uitbreiding van de middelen en mankracht voor lopende mediaprojecten.
Aan het verzekeren van de aanwezigheid van kerkbetrokken mensen en hun permanente vorming.

We durven u deze collecte dan ook van harte aanbevelen.