Ook de maand maart heeft niet de drie zomerse dagen opgeleverd die we in februari niet gekregen hebben. De maand april evenwel doet tot nu toe haar best om wat lentegevoel aan te reiken. Maar met die zachte temperaturen heeft ze het predicaat ‘bloeimaand’ dat jarenlang aan mei was toebedeeld blijkbaar van die maand afgesnoept.

Wat is dat toch met die seizoenen die elkaar voor de voeten gaan lopen? Lijkt het er niet op dat onze winters ‘grauwe regenseizoenen’ zijn geworden? Maar we gingen het over de maand mei hebben.

Mariamaand

Wat nog helemaal overeind is gebleven is dat we in de meimaand massaal Maria blijven eren. De bedevaartplaatsen beleven heel drukke tijden en blijven duizenden mensen aantrekken. Heel wat Mariakapellen en –grotten worden  nog rijkelijk versierd en ook in vele huizen krijgt Maria nog een bloemetje en/of een kaarsje. Die liefde tot Jezus’ moeder zit bij velen toch heel diep ingebakken en overleeft de gestage afkalving van het katholieke geloof. Dat hebben onze kroningsfeesten van vorig jaar nog overvloedig aangetoond. En ook dit jaar zal de bloemenberg bij de Oorzaak onzer Blijdschap gestaag aangroeien tot een felle uiting van hulde en dankbaarheid. De pelgrimage van 25 mei is daarbij een van de hoogtepunten. Eigenlijk kan je stellen dat het in de maand mei 31 dagen lang ‘moederkensdag’ is.

Moederdag

“Omdat God niet overal tegelijk kan zijn heeft Hij de moeders geschapen”. Dat zou een Arabisch spreekwoord zijn. Andere bronnen zeggen dat het een joods spreekwoord is. Hoe dan ook het is een mooi gezegde en het vertelt ons iets over de onvoorwaardelijke liefde die aan moeders wordt toegedicht.

Het valt mij op dat in de volgorde van de klassieke tien geboden de eerbied voor de ouders onmiddellijk komt na de drie geboden die de eerbied tot God regelen. Het vierde gebod luidt immers ‘Vader, moeder zult gij eren’. In onze verhouding tot de medemens krijgen de ouders de eerste aandacht en wederliefde. In feite is het elke dag moeder- en vaderdag of zou het moeten zijn, 365 dagen per jaar dus en in en schrikkeljaar zoals dit jaar zelfs 366 dagen.

Moeder, laat je extra verwennen op die 12° mei. Bedankt alvast en proficiat.

Kerkelijke feesten

De maand mei is rijk aan liturgische feesten. Naast een aantal bekende en minder bekende heiligen komen dit jaar na die vroege Pasen alle daaruit voortvloeiende feesten aan bod: Ons Heer Hemelvaart (9 mei), Pinksteren (19 mei), de Heilige Drie-eenheid – het naamfeest van God – (26 mei) en Sacramentsdag (30 mei).

IJsheiligen zijn er ook nog, vier of drie naargelang de streek en onze Sint-Servatius (13 mei) is daarvan de voorlaatste. De volkse waarneming heeft menen vast te stellen dat vanaf de 15° mei er geen nachtvorst meer zou zijn. Het is het moment om de niet winterharde planten en bloemen de kans te geven om in open lucht te gedijen.

En wat toevallig maar ook mooi is: Sint-Jozef (arbeider) mag de maand openen (1 mei) en Maria mag de maand sluiten met het bezoek aan haar nicht Elisabeth (31 mei).

We gaan ook niet voorbij aan de vele eerste communie- en vormselfeesten. Proficiat aan jullie allemaal!

Herdenken

Al is de geschiedenis veel meer dan een aaneenschakeling van data toch zijn sommige gebeurtenissen zeker het herdenken waard ook al omdat zij meestal het resultaat zijn van een lange ontwikkeling.

Mooi om mee te beginnen: op 2 mei 1990 komen de Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk en Nelson Mandela overeen om de Apartheid af te schaffen. Op 5 mei 1818 wordt in Trier Karl Marx geboren en op dezelfde dag in 1821 sterft Napoleon op het eiland Sint-Helena. Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger België binnen en trekt ons land mee in de tweede Wereldoorlog. Vuurwerkramp op 13 mei 2000 in het Nederlandse Enschede. Bij de  ontploffing van een vuurwerkopslagplaats vallen 23 doden en worden 200 huizen vernield. Op 18 mei 1302 Brugse Metten: Bruggelingen doden soldaten van het Franse garnizoen. Op 21 mei 1927 landt Charles Lindbergh in Parijs na de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische oceaan. 29 mei 1985, Heizeldrama: tijdens de Europacup I-finale tussen Liverpool en Juventus breken gevechten uit tussen de supporters. Balans 39 doden. Wie dacht ook weer te moeten zeggen dat voetbal oorlog is?

Weerspreuken

“Voor nachtvorst ben je niet beschermd voor Sint Servaas zich over je ontfermt”. “Roept de houtduif keer op keer dan komt er vast en zeker mooi weer”. En ook nog deze positieve: “Avonddauw en zon in mei is hooi met karren op de wei”.

Rik Palmans