(Melanie)

Feestdag : 31 december.

Kleindochter van de H. Melania de Oudere. Geboren rond 382 in Rome, van zeer rijke en hoge afkomst. Zij werd tegen haar wil uitgehuwelijkt aan haar neef, Valerius Pinianus, met wie ze twee kinderen had die beiden jong stierven. Vanaf toen stemde haar man in met een jozefshuwelijk. Zij bevrijdden al hun slaven, verkochten hun bezittingen, schonken het geld weg en stichtten kloosters, onder meer in Thagaste (Numidië). Na ontmoetingen met Augustinus van Hippo en Hiëronymus van Bethlehem trok zij zich terug in een kluis op de Olijfberg, waar enkel haar man en haar moeder om de vijf dagen op bezoek mochten komen.

Zij overleed, zeven jaar na Pinianus, in 439 te Jezruzalem.

Melania wordt op verschillende manieren voorgesteld. Als Romeinse matrone in eenvoudige gewaden met boek (zij kopieerde vele religieuze geschriften) en kruisbeeld, dikwijls raad gevend aan mensen die haar hulp inroepen, of beurzen met geld uitdelend. Andere afbeeldingen tonen haar biddend in een grot of cel, met naast haar een mand met groenten, een doodshoofd en een kan of kruik. Zij wordt ook afgebeeld samen met haar man, de H. Pinianus.