Kerk heet missie. Het Pauselijk Missiewerk (Missio) wil over heel de wereld – ook in de missielanden – geld inzamelen opdat de Kerk zich zou kunnen verspreiden en gedijen. Met weinig middelen kunnen de missionarissen heel veel verwezenlijken, mede dank zij de inzet en het enthousiasme van de jonge kerken. Hoewel onze eigen missionarissen ons na aan het hart liggen, willen wij door deze collecte juist die missionarissen steunen die geen thuisland hebben en die voor hun werk alleen kunnen rekenen op dit pauselijk missiewerk.

Op Missiezondag, 20 oktober 2019, focust Missio op Venezuela. Het land is momenteel volop in de actualiteit door de economische, sociale en politieke crisis. De zwaksten in de samenleving hebben het hard te verduren. Missio focust op de straatkinderen van Caracas, die op de vlucht zijn voor honger, huiselijk geweld of verwaarlozing. Het leven op straat is bijzonder hard met bendes, drugs en misdaad die op de loer liggen. Met haar campagne wil Missio een opvangtehuis voor kinderen tussen 4 en 14 jaar en een tehuis voor jongens tussen 15 en 21 jaar van de Salvatoriaanse gemeenschap ondersteunen. Deze gemeenschap zou graag ook een opvangtehuis willen opstarten voor meisjes, beter onderwijs mogelijk maken voor álle jongeren van Catia en een multidisciplinair project opstarten rond kunst, sport, dans, muziek en theater. Men wil hiermee vooral jongeren helpen groeien in hun zelfwaarde en zelfredzaamheid. Een mooi project dat zeker een extra financiële duwtje in de rug kan gebruiken. U kan hen steunen via overschrijving op rekeningnummer BE19 0000 0421 1012 met de mededeling ‘straatkinderen Caracas’ of online via www.missio.be. De omhaling in de parochiekerken op 19 en 20 oktober is eveneens bestemd voor het werk van Missio.