Vreugdevol verkondigen in woord en daad
Een jaar lang hebben we bijzondere aandacht voor de missionaire dimensie van het christelijk geloof. We raken zo aan het hart van het geloof, van onze kerkgemeenschap en van Missio zelf. We beklemtonen hoe alle christenen de opdracht, de zending, hebben om de Blijde Boodschap door te geven aan anderen.


Tegen de stroom in?
Met de nieuwe campagne gaat Missio bewust tegen de stroom in. Want weet: wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron!
Daarom kiezen we ervoor bewust stil te staan, waar de samenleving maar blijft verder razen. We staan stil bij onszelf, ons geloof en de mensen rondom je. Omdat Missio gelooft in verbondenheid. In de wereldkerk. Dat vertaalt zich in een nieuwe visie op ‘missie’: samen bouwen aan een wereldwijde kerkgemeenschap, in verbondenheid en uitwisseling.

Zuid-Korea als spiegel
Zuid-Korea is het ideale land om die ’tegendraadse’ houding aan te moedigen.
Zuid-Koreanen weten beter dan wie ook wat het betekent te leven in een razendsnelle, hoogtechnologische samenleving. En toch hebben tradities en religies er een plaats. Meer nog, het christendom groeit er. De dynamiek in de geloofsgemeenschap draagt daartoe bij. En daar kunnen wij nog van leren. In verbondenheid met elkaar en lokale kerkgemeenschappen wereldwijd.

Niemand uitsluiten
Paus Franciscus onderstreepte al eerder het belang van het missionaire, verstaan als het verkondigen van het evangelie. Hij schrijft er onder andere over in zijn apostolische exhortatie De vreugde van het evangelie: “Trouw aan het voorbeeld van de Meester is het van vitaal belang voor de kerk vandaag om naar buiten te treden en het evangelie te verkondigen aan iedereen: op alle plaatsen, bij elke gelegenheid, zonder aarzelen, twijfel of angst.
De vreugde van het evangelie is voor alle mensen: niemand wordt uitgesloten. Dat is wat de engel verkondigde aan de herders in Bethlehem: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk’ (Lucas 2,10).
Het boek Openbaring spreekt van ‘een eeuwig evangelie, te verkondigen aan de bewoners van de aarde, aan alle naties en stammen en talen en volkeren’ (Openbaring 14,6).”

Voor elke christen
Tijdens de oktobercampagne in 2014 benadrukten we al hoe elke christen doorheen het doopsel en vormsel de opdracht krijgt om Gods gratis, genadevolle geschenk door te geven aan anderen. We mogen elke dag Gods liefde ontvangen, maar worden tevens uitgenodigd ze niet voor onszelf te houden.
Elke christen heeft de opdracht die Blijde Boodschap te verspreiden. Het is geen taak die gereserveerd is voor religieuzen of priesters. Evenmin moeten we ons daarbij beperken tot mensen die de Boodschap al kennen.
We moeten bijzondere aandacht geven aan wie ze nog niet, of niet meer kent.