Van 20 tot 26 november 2023 wordt de ouderenweek gevierd. Het is een initiatief van de Vlaamse ouderenraad.

Benaming en leeftijd

Ooit is er heel wat te doen geweest over hoe men de mensen van een bepaalde leeftijdsgroep moest benoemen. Waren dat bejaarden of ouderen of senioren of nog wat anders want men wilde beleefd zijn? De discussie is geëindigd waar ze begonnen is en de Vlaamse ouderenraad spreekt onomwonden van ‘ouderen’. En zo is het toch ook. Daar is niets onbeleefds aan.

Doch daarmee was het probleem niet opgelost want vanaf welke leeftijd hoort men bij de ‘ouderen’? Is dat vanaf je pensioenleeftijd of toch vroeger of liefst nog wat later. Die discussie duurt nog even voort. Dat is ook niet zo erg dan hebben we nog wat om over te praten.

En je lost het ook niet op met de dooddoener ‘je bent zo oud als je jezelf voelt’.

Campagne

De Vlaamse ouderenraad werkt dit jaar rond het thema ‘Toekomst van de ouderenzorg’. Met gemeenteraadsverkiezingen, nationale en ook nog Europese verkiezingen in het vooruitzicht kan je al raden waar de accenten gaan liggen. Maar dat is een beetje kort door de bocht. De Vlaamse ouderenraad heeft zich voorgenomen om heel goed te gaan luisteren naar de ouderen. Met de campagne ‘Bepaal je eigen verhaal’ willen ze zoveel mogelijk oudere mensen beluisteren die hun wensen en verwachtingen mogen vertellen. Vertrekkend vanuit die verhalen willen ze dan een soort ‘belangenpakket’ samenstellen en daarmee naar de politiekers trekken opdat die het zouden inschrijven in hun partijprogramma’s en hun verkiezingspropaganda. Daar zullen we dus nog van horen.

Respect

Op vele voetbalvelden zie je in koeien van letters het woord ‘RESPECT’ staan. Aan de toeschouwers en al wie erbij hoort, wordt gevraagd, zeg maar toegeroepen om de medemens met respect te behandelen. Blijkbaar is die aanmaning erg nodig. Is niet onlangs nog een spelersbus al voor de match met allerlei projectielen bekogeld? Waarom toch?

Naar verluidt is het respect op sociale media dikwijls heel ver te zoeken? Zouden ze op die smartphones en andere moderne communicatiemiddelen geen icoontje ‘RESPECT’ kunnen installeren dat automatisch verschijnt als je een bericht wil de wereld insturen?

Dit is een lange inleiding om respect te vragen voor de ouderen want dat respect is ook vaak zoek. Soms heb ik de indruk dat men de ouderen een overlast vindt voor de maatschappij. Maar het zijn wel die ouderen die er mee voor gezorgd hebben dat onze welvaartstaat er is. En is het wel verstandig om de ervaring, kennis en levenswijsheid van de oudere generatie zo maar ongegeneerd opzij te schuiven?  Het doet me denken aan de boutade van ik weet niet meer wie: ‘Als het verleden van geen betekenis is voor het heden, dan is het heden ook van geen betekenis voor de toekomst’.

Wederzijds

Liefde kan nooit van één kant komen, zoveel is duidelijk. Respect moet dus wederzijds zijn. Iedereen mag zijn of haar ideeën hebben, ook over elkaar. Maar laten we dat met wederzijds respect aan elkaar voorleggen.

Het mooiste voorbeeld is en blijft wellicht de liefde van kleinkinderen voor grootouders en andersom. Het is prachtig om te zien en te horen hoe fijn die met elkaar kunnen omgaan. Zijn grootouders niet vaak grote vertrouwenspersonen voor hun kleinkinderen? Is dat niet heerlijk? Het kan dus, dat respect voor elkaar en we worden er allemaal beter van, veel beter.

Spreuken

Dat zit wel goed met die spreuken want iedereen heeft wel een gevatte uitspraak over medemensen. Ook over ouderen dus. Hier gaan we.

“Vanuit het standpunt van de jeugd is het leven een oneindig lange toekomst; vanuit het standpunt van de ouderdom een zeer kort verleden” (Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof, 1788-1860).

“Veertig is de ouderdom van de jeugd, vijftig de jeugd van de ouderdom” (Victor Hugo, Frans schrijver, 1802-1885).

“De jeugd warmt zich aan de zon der hoop, de ouderdom aan de kachel der herinnering” (Onbekend).

“Het overblijfsel van menselijke wijsheid, gezuiverd door de ouderdom, is misschien het beste wat wij hebben” (Joseph Joubert, Franse schrijver, 1754-1824).

Dat lijkt me wel wat stof tot nadenken.

Rik Palmans