Beste parochianen,

 

Door uw vrijgevigheid zou ik in de onderwijsbehoeften van zoveel kinderen kunnen voorzien door hun onderwijskosten, uniform en studiemateriaal te betalen.

Ik kom uit een dorpsachtergrond waar de economisch zwakkere mensen wonen en niet iedereen krijgt de kans om zonder financiële problemen te studeren. vanaf het eerste jaar van mijn wijding begon ik behoeftige kinderen te helpen met mijn salaris. Ik kon echter er maar een paar helpen. Jaar na jaar kreeg ik meer aanvragen uit nabijgelegen dorpen. Mijn salaris volstond niet om iedereen te helpen en ik kreeg wat hulp van mijn vader. Nadat ik naar België was gekomen, kon ik meer mensen helpen. In dit opzicht ben ik Pastoor Tony die vorig jaar -2022 dit project heeft geïnitieerd altijd dankbaar. Dankzij hem kon ik je bereiken voor de hulp, jullie zijn ook geweldige mensen met een genereus hart om de behoeftigen te helpen. Door jouw gulle hart hebben zoveel studenten de mogelijkheid gekregen om te studeren. Ik heb ze persoonlijk ontmoet en ze voorzien van studiemateriaal en hun onderwijskosten betaald.

Uw hulp strekte zich ook uit naar de arme gezinnen, alleenstaande moeders en weduwen. Mijn vakantie verliep op een zinvolle manier en ik kon een glimlach op veel gezichten toveren.

Bedankt voor je voortdurende hulp en ondersteuning. Als u mijn project nog wil steunen, kan u storten op BE85 0636 5649 3106 met vermelding project India.

 

Jeeva Devaraj HGN