Gedurende de meimaand zijn velen Maria komen groeten in de basiliek met een gebed, een kaars(je), een hortensia, een pelgrimstocht of een rozenhoedje. De devotie tot Maria blijft onverminderd groot. Het is mooi om zien hoe oud en jong zich goed voelt bij de ‘Oorzaak onzer Blijdschap’.

Eucharistieviering

Die aanhankelijkheid kreeg een mooi orgelpunt op vrijdagavond 31 mei met een plechtige eucharistieviering. Die dag viert de Kerk het feest van ‘Maria Bezoek’. Dat feest gaat terug op het verhaal van de evangelist Lucas (Lc 1,39-56) die vertelt dat Maria na de boodschap van de engel op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth, bezoek dat eindigt met de heerlijk mooie lofzang van Maria, het Magnificat.

Heel wat mensen hadden eraan gehouden om deze viering mee te maken. De bloemen bij het beeld waren opnieuw gerangschikt zodat het nog een mooi geheel vormde. Vooraf bracht onze organist in blijde feeststemming. Stipt om 18 uur vertrok de intredeprocessie, de broedermeesters – erewacht van Onze-Lieve-Vrouw – voorop. Het intredelied, Beeld van geluk, heeft zijn plaats veroverd in het kerkelijk repertorium. Er wordt in ieder geval goed meegezongen ook in het verder verloop en dat maakt de dienst zo bijzonder.

Op het einde van de viering volgt nog de ‘kleine pelgrimage’ met de toewijding aan Maria. Het Tongers Onze-Lieve-Vrouwelied wordt van ganser harte meegezongen, een waardige afsluiter van deze mooie viering en van de meimaand. (Tussen haakjes het kwam ons ter ore dat Genkse bedevaarders aan de grot in Wiemesmeer hun bedevaart afsloten met het Tongers OLV-lied, uiteraard met de nodige aanpassing van de tekst.)

Bloemen

We danken nogmaals de vele schenkers van hortensia’s en andere bloemen waardoor het beeld van Maria weer prachtig in de bloemen kon worden gezet. We hebben nog planten in reserve maar die zullen hun plaatsje bij Maria krijgen tegen zondag 8 september, patroonfeest van de basiliek en van ons bisdom. De bisschop zal dan voorgaan in de eucharistieviering en ook mee opstappen in de processie.

Het was weer mooi!

Rik Palmans