De slotviering van het jubileumjaar is symbolisch op 26 oktober 2017 in en rond de kathedraal van Hasselt. Geen toeval want op die dag en op die plaats, in 1997, werd Mgr. Patrick Hoogmartens tot bisschop gewijd. Is dat niet net 20 jaar geleden? Een feestelijk slot dus, maar geen afsluiter. Want we gaan verder…als Gods volk onderweg. En dat gaat met een nieuw jaarthema: ‘Je bent bemind, je bent geroepen’.

Dit scharniermoment willen we vieren met kardinaal Jozef De Kesel, die ons op zijn eigen wijze bezielend toespreekt. We ontmoeten elkaar, we bidden, we blikken terug, we kijken vooruit… We stappen in het jaarthema 2017 – 2018, om ook als pelgrims verder te gaan, als luisterend oor en getuigen van Gods beminnen en roepen.

Programma:

19.00u.: welkom

19.30u.: terugblik in woord en beeld

19.50u.: Kardinaal De Kesel aan het woord

20.30u.: gebedsmoment

21.15u.: feestelijke ontmoeting

Deelname is gratis maar inschrijven is wel nodig. Als je deel wilt nemen, geef dan gerust je naam door aan je parochiepriester of diaken, liefst voor 16 oktober 2017.