Vakantie

Jun 24, 2017

Vakantie, dat is de voldoening van vrij zijn na de gedane werken. Dit is de gedachte die bij velen een waaier van inzichten en gevoelens wakker maakt.

Een moment van verpozen, iets anders doen dan anders……Dat zijn dingen die van ons andere mensen kunnen maken omdat wij eens alles van ons af kunnen zetten, tot rust kunnen komen, kunnen nadenken en ons even kunnen bezinnen over andere waarden in ons leven!

Daartoe is dat de gewezen tijd, een ogenblik maar! Dat is zeker géén verloren tijd. Wij hollen immers maar aan, wij doen maar, wij zijn gejaagd en hebben altijd tijd te kort!

Hoe dikwijls werpen wij een blik op de wijzerplaat om te zien hoeveel tijd ons nog rest, om dit te doen of om dat af te werken en we vergeten zo te leven. Daar willen wij vandaag even bij stilstaan. Halt houden om door de blauwe of door de betrokken hemel heen naar boven te kijken met in het hart een beetje dankbaarheid naar Hem die alles ordent en regelt met in ons oog het licht om dat te zien.

En dan past wel een beetje dankbaarheid om de tijd die ons gegeven is om ons werken zelf- ons actief bezig zijn, om onze plannen en om onze vooruitzichten: mogen, willen en kunnen!

Ja, laten we zeer dankbaar zijn omdat we nog zoveel willen doen, geleid door de wijze hand van Hem die tenslotte onze werkgever is en ons toelaat dit te doen.

Wij wensen U allen een deugddoende vakantie.