Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!
Met Broederlijk Delen willen we samenwerken aan een wereld waarin ieder mens meetelt, een wereld zoals God hem droomt. Een rechtvaardige en duurzame wereld zonder ongelijkheid waar geen mens honger lijdt, verdrukt wordt of op de vlucht moet.
Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, is dat genoeg om het 100% anders te doen. Wij hier slaan de handen in elkaar om samen te werken en deel te worden van de 25%.
Zo maken wij die wereld mogelijk. Daarbij, samen werken aan rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!

Wij kunnen en willen tijd maken

om te bezinnen

en ons af te stemmen op U, God,

verborgen aanwezig in al wat leeft.

Wij hopen dat uw stem niet verstomd raakt

in de drukte van veel praten en consumeren.

U roept een vasten over ons uit

waarin we terug gaan naar onze menselijke maat

en waar U, God, in ons tot leven kan komen.

Zodat de wereld verder kan doorgaan

en al het mooie dat U geschapen heeft blijft bestaan.

Beroer uw mensen van binnen uit.

Breng ons allen tot de bekering

waarover de profeten en Jezus het hadden. Amen.

Dat het mag gebeuren