We delen: gebed – vasten –  solidariteit

 

Samenkomen om te bidden… een belangrijke uitdaging in de veertigdagentijd.

 

Het is mooi om zien hoe het jaarthema van ons bisdom en het thema van Broederlijk Delen elkaar jaarlijks vinden. Dit jaar worden wij uitgenodigd om te ‘delen’ met het Zuiden én met elkaar en zo te ‘groeien in heiligheid’. Daarbij zijn wij allen ‘Gods akker’: of we nu samen bidden, eucharistie vieren of een initiatief van Broederlijk Delen organiseren … steeds staan wij ten dienste van Zijn Koninkrijk.

In deze voorbereidingstijd op Pasen volgen wij Jezus op Zijn weg naar Jeruzalem. De liturgie neemt ons hierin mee, zowel doorheen Gods Woord in de eucharistie op de zondagen als in de evangelielezingen op de weekdagen tussenin.

 

 

God, met het zaaigoed van uw Liefde

stuur Jij ons de wereld in.

Daarmee kunnen we uw Rijk laten groeien,

elk op onze eigen manier:

een bemoedigend woord,

een luisterend oor,

uitbundig spel, stil gebed,

zorgende handen, intense liturgie.

 

In al deze details van zorgzame liefde

ben Jij zelf aanwezig,

toch zien wij dit niet altijd.

 

Daarom bidden wij U geef ons aandacht

voor de vruchtbare grond,

geef zachte kracht om te blijven zaaien,

geduld met elkaar en met onszelf,

en vooral intense vreugde

wanneer uw Rijk midden onder ons is. Amen.

 

(Ivo en Lieve Vanminsel-Lenaerts)

Gebedskaart Bisdom Hasselt