Maria en Elisabeth, twee vrouwen in verwachting, laten zien wat Advent in concreto betekent: geloven dat vervuld zal worden, wat vanwege de Heer is gezegd. Geen van beide had verwacht dat zij dergelijke rol zouden vervullen in de Heilsgeschiedenis.

Samen met hen kijken we met vreugde en verwachting uit naar de komst van de Messias.

Bij het vertrouwen en de dankbaarheid van beiden mogen wij ons dankbaar aansluiten. Hij die wij ‘God-met-ons’ mogen noemen, wil ook ons nabij zijn en in ons zijn Licht van vrede laten geboren worden.

 

Ontsteken adventskaars

Advent wreathGij, God voor tijd en eeuwigheid,

wij steken onze vierde adventskaars aan

opdat uw licht zou doorbreken

in al wat klein en kwetsbaar is.

Maak ons attent voor wat om ons heen gebeurt

en help ons een teken van hoop te zijn.

Kom in ons midden,

Gij, Godsgeschenk van omhoog.

Maak ons klaar

zodat Gij opnieuw geboren kunt worden

in ons hart,

in ons midden,

in onze wereld.