Laten wij bidden voor de studenten die in deze dagen en weken worstelen met grote hoeveelheden leerstof en met stress in allerhande vormen. Verlicht hun geest en help de mensen die hen omringen om er voor hen te zijn als ze het nodig hebben.

Geef in deze examentijd moed en doorzettingsvermogen aan alle studenten en help hen te laten zien wat ze kunnen. Geef uw geest van rechtvaardigheid en mildheid aan alle examinatoren. Omring hen allen met mensen die in deze drukke periode voor de nodige verlichting zorgen.

Het is weer examentijd.

Laat uw geest van wijsheid neerdalen in de hoofden van alle studenten, zodat ze heldere lijnen zien in wat ze geleerd hebben en hun kennis ook na het examen kunnen aanwenden voor het welzijn van iedereen.

Laat uw geest van barmhartigheid neerdalen in de harten van de examinatoren, zodat ze de inspanningen van hun studenten ten volle waarderen.

Juni is voor velen onder ons een maand van examens. Geef rust en wijsheid aan scholieren en studenten. Geef welwillendheid en mildheid aan leraars en professoren. Geef geduld en empathie aan meelevende gezinsleden van beide groepen. En bewaar voor allen een tijd van echte vrijheid en herbronning in de vakantie die in aantocht is. Leg uw troostende hand op alle studenten die in deze dagen worstelen met examens- of thesisleed. Help hen om het beste van zichzelf te geven en nooit het bredere perspectief uit het oog te verliezen.

Kolet Janssen