De week van de vrijwilliger vindt plaats van 2 tot 10 maart 2024.

Het thema van deze week is: ‘vrijwilligerswerk is een ontdekkingsreis’. De tocht door vrijwilligersland is een groot avontuur, gevuld met ontmoetingen en ervaringen, verschillende sectoren en organisaties, én schatten van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is dus een echte ontdekkingsreis. 

Vrijwilligerswerk zorgt bij vrijwilligers voor relevante ervaring, tonnen plezier én een goede daad. Organisaties krijgen dan weer enthousiaste helpende handen erbij en breiden hun team uit. Ook voor de maatschappij is vrijwilligerswerk een grote meerwaarde, aangezien onze samenleving er enkel mooier van wordt. Iedereen wint dus!

Als we kijken in ons dekenaat wat er gebeurt op gebied van vrijwilligerswerk op pastoraal vlak is dat onwaarschijnlijk veel; het geheel aan werk dat vroeger enkel door onze priesters gebeurde is onmogelijk geworden. Daarom dat er met veel enthousiasme samengewerkt wordt; enthousiasme werkt aanstekelijk en zo maken wij elkaar sterker en geven wij vertrouwen aan elkaar.

Samen willen wij bouwen aan een eigentijdse samenleving en dat gebeurt met zoveel enthousiasme dat zo aanstekelijk werkt dat iedereen zich hier ook kan thuis voelen

beroepskrachten en vrijwilligers
jongeren en ouderen
zieken en gezonden
armen en rijken
alleenstaanden en gezinnen

Aan iedereen zeggen we: we zijn er voor de samenleving en voor elkaar.

Het doel van deze week is het vrijwilligerswerk te promoten en de vrijwilligers eens extra in de bloemetjes zetten.

Vrijwilligerswerk: wat is het dan wel?

1. Het is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd,

2. zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen),

3. in georganiseerd verband,

4. en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband, zie hiervoor mantelzorg).

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in de samenleving. Mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesactivisme of hulp aan mensen die illegaal in een land verblijven.

Vrijwilligers concentreren zich op hulpvragen die moeilijk of beter niet geprofessionaliseerd worden. (die luisterbereidheid en/of maatschappelijke betrokkenheid vergen) of op allerhande bestuurs-, organisatie- en vergadertaken in het verenigingsleven.

Plichten van de vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend en wel onbetaalbaar. Het houdt een engagement in van twee partijen die elk rechten en plichten hebben.

Er is een veronderstelde verbintenis met een aantal elementen:

  • sociale doelstelling
  • juridisch statuut (vzw)
  • verzekering (een verplichte en eventueel een extra)
  • Geheimhoudingsplicht

Bedankt aan al de vrijwilligers, ieder op zijn eigen domein.

Simonne Wouters