Donderdag 20 juni 2024 is het Wereldvluchtelingendag uitgeroepen door de VN. Niet te verwarren met de werelddag van de Migranten en Vluchtelingen op de laatste zondag van september. Wereldwijd zijn meer dan 110 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen. Vaak vinden ze opvang in eigen land (62,5 miljoen) of de buurlanden.

Het is één van de meest besproken thema’s de laatste tijd en het was een verkiezingsthema hier bij ons en in Nederland. We kunnen er niet meer langs kijken, hoe grote groepen mensen van huis en haard verdreven worden of zelf de keuze maken om te vertrekken, omdat het leven voor hen niet meer leefbaar is maar van alle kanten bedreigd wordt. Met het hele gezin slaan zij op de vlucht, en nemen slechts mee wat zij kunnen dragen, omdat zij geen toekomst meer zien in het land waar ze thuishoren. Of de kostganger van het gezin besluit iedereen achter te laten om elders op zoek te gaan naar een nieuw levensbegin, in de hoop later met de achterblijvers herenigd te worden om met hen samen dat nieuwe begin te maken.

We kunnen er niet meer langs kijken, omdat ze in zo grote getale komen dat zij zichtbaar onder ons aanwezig zijn. De vluchtelingen zijn in ons midden. En dat roept de nodige vragen en zorgen op, om maar te zwijgen van de angst die niet zelden op kwalijke wijze wordt opgeroepen. Mensen voelen zich bedreigd, tekort gedaan in hun eigen levensmogelijkheden. Voor steeds meer mensen hier is de vluchteling niet meer welkom. De toename van racistische uitspraken en haatspraak op sociale media liegen er niet om. Toch zouden we eerder Emmaüsgangers voor elkaar moeten zijn We zouden beter tochtgenoten zijn die elkaar onderweg houden, in de hoop dat we samen van onze wereld een ‘thuis’ maken, ooit samen thuis komen, een leven delend waarvan niemand meer hoeft te vluchten.

Wij bidden U, God voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, zoals in Oekraïne, Syrië, Palestina, … en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen, Dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.

voor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op de diverse eilanden in de middellandse zee, dat regeringsleiders zich hun lot aantrekken, voor vluchtelingen die proberen in België een nieuw bestaan op te bouwen, dat ze mensen mogen ontmoeten die hen echt zien en aan willen horen.

Wij bidden U, voor hulpverleners wereldwijd, dat ze kracht mogen krijgen om mensen te helpen. Voor Europese leiders en de Belgische overheid, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood. Voor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen herkennen.

Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te verlenen, en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.

Hoor ons gebed, in Jezus’ naam.