De encycliek Laudato Si’ (Wees geprezen) van paus Franciscus verscheen op 18 juni 2015. In deze boodschap aan de wereld spoort de paus ‘alle mensen van goede wil’ aan om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Belangrijk is dat ze in dialoog treden over de schepping, ons gemeenschappelijke huis. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij en ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op de verbetering van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Ook innerlijk vraagt dit van ons stappen naar ommekeer.

De paus riep op een Laudato Si’ jaar te houden. Ons bisdom laat de vijfde verjaardag van deze encycliek niet ongemerkt voorbijgaan en gaf er al op verschillende wijzen gehoor aan: boomplanting, lezing, artikel in Kerk & Leven…

Met ‘de zomer van Laudato Si’ zetten we letterlijk een stapje verder.

In alle dekenaten, en dus ook in ons dekenaat Tongeren, worden vanaf 22 mei en gedurende de hele zomer Laudato Si’ wandelingen voorzien. In zo’n Laudato Si’ wandeling ontdek je hoe verschillende organisaties elk op hun wijze met de vraagstukken uit de encycliek bezig zijn. Het gaat om deze: Broederlijk Delen, De Egeltjes uit Sint-Truiden, Welzijnsschakels, Limburgs Platform Vluchtelingen en Natuurpunt. Bij elke halte van de wandeling kan je via de website van het bisdom Hasselt op je smartphone een filmpje bekijken. De wandelingen worden bewegwijzerd. Je kan ze individueel, met je gezin of coronaproef met een kleine groep volgen.

In het dekenaat Tongeren kan je op vier vertrekplaatsen terecht:

  • Tongeren: aan de Kluis van Vrijhern
  • Bilzen: aan het Munsterbos (Munsterbilzen)
  • De startplaatsen van Voeren en Riemst worden nog bepaald.

(JaJa)