Hoe kan je de prachtige kroningsfeesten 2023 beter afsluiten dan met een grootse en dankbare hulde aan de Oorzaak onzer Blijdschap? Duizenden Tongenaren en ‘vrienden van de kroning’ hebben Maria een prachtige hulde gebracht op zaterdagavond 23 september. Het werd weer een onvergetelijk moment van sterke verbinding in onze gezamenlijke dankbaarheid.

Kaarsjes verdelen

De leiding van verschillende Tongerse jeugdbewegingen hadden zich graag bereid verklaard om op een 12 – tal punten rond de basiliek kaarsjes aan de vrouw en aan de man te brengen. Ze mochten daarbij een vrijwillige bijdrage innen. Ze verzamelden om 19 uur onder de toren om de laatste richtlijnen te krijgen. Van dan af werden ze stilaan overrompeld om een kaarsje te bekomen.

Dank, lieve ‘jeugdbewegingers’, voor je bereidwillige hulp die er trouwens ook was in de kroningsprocessies, in de verkoopstand en bij de 8 septemberprocessie. We wensen jullie een heel aangenaam en sterk werkjaar toe.

Groepen opstellen

Het kroningscomité had er deze keer voor gekozen om per processiegroep op te stappen. Mensen die niet in de processie waren mochten vrij kiezen waarmee ze aansloten. Het werd een heel divers publiek van jong en minder jong, van rolstoelers en scootmobiels en ja, zelfs van enkele honden. Er was een heel schema uitgewerkt van verzamelpunten en dan was het ritsen om tot een aaneengesloten processie te komen. En gedisciplineerd als we zijn liep dat heel vlot.

Er was bovendien gezorgd voor een hele reeks geluidswagentjes die over het hele parcours gelijktijdig dezelfde liederen, gebeden en teksten uitzonden. Dat bracht uiteraard een mooie verbinding tussen de groepen.

Dankdienst

Als start van de avond was er om 20 uur een kort maar intens mooi dankmoment in de basiliek. Lang op voorhand waren in de basiliek de zitplaatsen al ingenomen. De deken ging voor en de teksten brachten ons helemaal in de stemming om Maria dankbaar rond te dragen. Heel sterk en aangrijpend waren de 20 dankbeden waarbij telkens de naam van een groep en een vlag werden aangedragen. Het uitbundig meegezongen Tongers Onze – Lieve – Vrouwelied was het startsein voor een indrukwekkende lichtprocessie.

Duizenden lichtjes

Het weer was weeral goed: droog, weinig wind en wat frisjes maar dat mag je eind september verwachten. Het ritsen verloopt vlot en de geluidswagentjes doen perfect hun werk. Een stroom van dansende lichtjes en warmverlichte gezichten zet zich op gang richting Plein en Putstraat. Het is een heerlijk schouwspel dat zich kronkelend door de stad voortbeweegt en dat intens wordt meebeleefd door de duizenden die mee opstappen, meezingen of meeneuriën met de kroningsliederen en ingetogen luisteren naar de teksten. Hier en daar zoeken huizen verbinding door middel van led-lampjes of theelichtjes. In de Jekerstraat zijn meerdere huizen mooi in het licht gezet en de Kielenstraat doet uitbundig mee door de straat af te boorden met tientallen theelichtjes in bokalen en mooi verlichte ramen.  Een enig zicht!

Na een stijlvolle processie van bijna twee uur eindigen we op het Stadhuisplein voor de basiliek. Het is er gezellig druk.

Apotheose

Het processiebeeld wordt tussen een massa vlammetjes naar het podium voor het stadhuis gebracht. Hier volgt een ontroerend dankmoment. De deken dankt als eerste allen die hebben meegeholpen om van deze kroningsfeesten tot en met vandaag warme feesten te maken. Er worden dankwoorden gericht aan Maria in naam van de kinderen en de senioren, de zieken en de gezinnen afgewisseld met enkele strofen van het lied ‘Beeld van geluk’. Het laatste dankwoord is aan een overgelukkige en ontroerde voorzitter van het Kroningscomité die ook oproept om stilaan richting de kroningsfeesten van 2030 te denken.

Onder het zingen van het ‘Loflied der engelen’ – hoe kan het ook anders –  en het luiden van de klokken wordt het beeld terug de basiliek ingedragen geflankeerd door de broedermeesters, het kroningscomité, misdienaars, pastores en de vlaggen. Honderden zwaaiende lichtjes  wuiven de kroningsfeesten 2023 uit. Het emotioneel einde van een prachtig kroningsgebeuren.

Op naar 2030

Het was zo mooi, het was zo fijn dat vele processiegroepen nu reeds werk maken van de verjonging van hun bestuur. Want dit moeten we bewaren en blijven koesteren. Onze verering voor Maria willen we ten allen prijze in ere houden en haar onze dankbaarheid op grootse wijze betuigen in de volgend kroningsfeesten van 2030, de twintigste uitgave sinds 1890.

Dank, dank u Lieve Vrouw. Laudate, laudate, laudate Mariam!

Rik Palmans