Er heerste een zenuwachtige drukte bij de Katholieke Gemeenschap Zaden van Woord die donderdag 14 maart 2024. Sinds 2015 heeft de Braziliaanse gemeenschap haar intrek genomen in het Clarissenklooster van Tongeren dat zij de naam ‘Huis Maria, Oorzaak onzer blijdschap’ hebben gedoopt. Voor de avondviering waren heel wat externe vrienden opgekomen want verschillenden van hen zouden hun tijdelijk engagement vernieuwen in de Gemeenschap van het Verbond (een soort van Derde Orde). Bovendien zouden ook enkele leden van de gemeenschap zelf hun engagement uitspreken. Daarvoor was zuster Maria Sarah, algemene moderator, naar Tongeren gekomen.

 

Tijdelijk engagement

Na de woorddienst roept Christine, de plaatselijke verantwoordelijke, vijf externe vrienden van de gemeenschap nominatim naar voren. Bij het afroepen van hun naam antwoordt ieder afzonderlijk ‘Hier ben ik’. In een gezamenlijk indringend gebed tot God de Vader hernieuwen zij hun engagement om gedurende één jaar de spiritualiteit van de gemeenschap te beleven volgens haar statuten en haar leefregel. De ondertekende certificaten worden ter bevestiging op het altaar gelegd.

Vervolgens is het de beurt aan Dalila Ferreira, dochter van de plaatselijke gemeenschap, om door eenzelfde ritueel haar tijdelijk engagement voor een jaar te vernieuwen.

 

Definitief engagement

Vervolgens is het de beurt aan Mike Dias en Suanny Gomes, het echtpaar uit de gemeenschap, om hun definitief engagement uit te spreken. Als man en vrouw zeggen ze samen met vaste stem: “Mij verlatend op uw genade, Heilige Vader, beloof ik U …. om gans mijn leven trouw te blijven aan het gebod van uw liefde, om altijd beter uw Woord te verkondigen in gehoorzaamheid aan de statuten en de leefregel van onze Gemeenschap en aan haar verantwoordelijken” … Hun zoontje José bekijkt het allemaal heel filosofisch en ziet dat het goed is. Na het neerleggen van het ondertekende certificaat breekt een hartelijk applaus los dat de blijdschap van de talrijke aanwezigen uitdrukt.

Na de eucharistieviering is er nog een gezellig samenzijn in het klooster. De dag ervoor was de bisschop langs gekomen om te feliciteren en ook te benadrukken hoe belangrijk zo’n gemeenschap is voor het bisdom.

 

Aangename verrassing

Dinsdag 19 maart, feestdag van Sint-Jozef, mag ik voorgaan in de eucharistie. Groot is de verrassing als blijkt dat een aantal broeders uit de gemeenschap van Sinalunga in de buurt van Sienna, Italië, voor enkele weken zullen verblijven in het klooster te Tongeren. Tot ieders vreugde is broeder Francesco Maria onder hen. Hij woonde verschillende jaren hier in Tongeren en het is voor velen een blij weerzien. Zijn Nederlands heeft hij niet verleerd. Het blijkt dat ze in Italië leven in een gemeenschap van 20 geëngageerden.

Tijdens meerdere eucharistievieringen mogen we hen nog ontmoeten en het is zalig om met velen samen de eucharistie te vieren.

Op het einde van het Paasoctaaf keerden ze terug naar Italië. We wensen hun alle goeds toe, pace e bene.

 

Rik Palmans