Hasselt, 3 mei 2024

Boodschap van bisschop Patrick Hoogmartens en vicaris Bart Coenegrachts aan de pastorale eenheid Sint-Servaas Riemst.

Beste pastoor-moderator Jef, beste pastoor Paul,
beste emeritus pastoor Armand,
beste teamleden en geëngageerden,
beste leden van de kerkbesturen,
en alle gelovigen in de pastorale eenheid Sint-Servaas Riemst.

We hebben belangrijk en wellicht verrassend nieuws voor jullie pastorale eenheid.

Jullie pastoor-moderator Jef Lemmens zal vanaf 1 september een andere opdracht binnen het dekenaat Tongeren opnemen. Hij wordt meewerkend priester in jullie dekenaat. Hij zal niet meer blijven wonen in Vlijtingen of de pastorale eenheid Sint-Servaas Riemst.

De bisschop is hem bijzonder dankbaar voor de vele jaren dat hij hier bij jullie herder is geweest en ook het dekenaat Vlijtingen heeft geleid. Met veel aandacht voor iedereen, met aandacht voor elke parochie heeft hij de liefde van God laten voelen en het leven van de verrezen Heer Jezus meegedeeld. Met eenzelfde grootmoedigheid neemt hij nu een nieuwe taak op zich en maakt hij plaats voor een opvolger.

Jullie zullen dus een nieuwe pastoor-moderator krijgen. Onze bisschop, monseigneur Patrick Hoogmartens, heeft E.H. Karel D’Huys gevraagd om naar Vlijtingen – Riemst te gaan.

Vanaf 1 september zal de voormalige vicaris-generaal jullie pastoor-moderator zijn.
Pastoor Karel zal zijn functie vervullen in nauwe samenwerking met pastoor Paul Olaerts en met het team van de pastorale eenheid. 

Wij hopen dat jullie pastoor Karel gastvrij zullen ontvangen. Jullie kunnen alvast voor hem bidden – alsook voor pastoor Jef.  In ieder geval wensen we jullie een vruchtbare samenwerking. Dan zal de God van de vrede met jullie zijn.

Bart Coenegrachts, vicaris voor de parochies