1. Nieuwe regeling van de zondagsmissen

In de federatie Vlijtingen (Noord en Zuid), werden in de voorbije vergaderingen van het federatieteam besprekingen opgestart in verband met een herschikking van de zondagsvieringen bij nog twee vast benoemde priesters. In het federatief beraad van maandag 14 oktober jongstleden werd de voorgestelde herschikking vastgelegd door afvaardigingen uit kerkraden, parochieteams en andere pastorale velden.

Bij deze herschikking is er in elke parochie, per maand, minstens één zondagsmis (zaterdag of zondag). In de maanden met vijf zondagen, is er voor de vijfde zondag een speciale regeling.

De beleidslijnen van het bisdom vragen ons om in elke federatie te zorgen voorn tenminste één zondagskerk. Daarom is er elke zondag om 09u.30 een eucharistieviering in de dekenale kerk te Vlijtingen.

Zolang er daarvoor een priester voorzien is, zal er ook elke zondag (uitgezonderd Kerstmis, Pasen, Ons Heer Hemelvaart, 15 augustus en Allerheiligen) een morgenmis zijn om 8u00 in de Sint-Severinuskerk te Val-Meer.

Bij deze herschikking van de zondagsmissen vragen de misintenties die voor een bepaalde datum na 1 januari 2020 besteld werden de nodige aandacht. In de mate van het mogelijke zullen de mensen die in de parochies daarvoor instaan contact opnemen met de personen die de missen bestelden.

  1. Wijzigingen voor de Eerste Communie

Door het wegvallen van een aantal priesters zijn we ook voor de vieringen van de Eerste Communie en het Vormsel genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren:

– Overal zullen vanaf 2021 de vieringen beginnen om 11u00.

– Vlijtingen verschuift in 2021 van de eerste zondag van mei naar de derde zondag na Pasen.

– Er wordt gestreefd naar een halvering van het aantal diensten.

Membruggen en Vroenhoven zullen afwisselen op Hemelvaartsdag:

– in 2021: Communie voor eerste en tweede leerjaar in Vroenhoven.

– in 2021 is er geen Eerste Communie in Membruggen.

– 2022: Communie voor eerste en tweede leerjaar in Membruggen.

– in 2022 is er geen Eerste Communie in Vroenhoven.

Val-Meer en Kanne zullen afwisselen op de eerste zondag van mei:

– in 2021: Communie voor eerste en tweede leerjaar in Val-Meer.

– in 2021 is er geen Eerste Communie in Kanne.

– 2022: Communie voor eerste en tweede leerjaar in Kanne.

– in 2022 is er geen Eerste Communie in Val-Meer.

Zichen-Bolder en Zussen houden vanaf 2021 de Eerste Communieviering op de vierde zondag na Pasen:

in 2021 in de kerk van Zichen.

– in 2022: in de kerk van Zussen.

Riemst blijft voorlopig op de tweede zondag in mei.

Herderen vervroegt vanaf 2021 van Pinksteren naar de zondag na Ons Heer Hemelvaart.

Millen blijft voorlopig op Pinksteren.

Voor deze laatste drie kerken zal er met de godsdienstleerkrachten later overlegd worden voor het eventueel samenbrengen in één of twee diensten. Parameters: aantal kinderen versus de beschikbare priesters.

We vragen ook uw aandacht voor de kinderen die elders naar school gaan en in een der parochies van onze federatie willen aansluiten voor de Eerste Communieviering. Gelieve tijdig contact op te nemen met één der parochiepriesters. Medewerkers van de parochie zullen eventueel doorverwijzen.

  1. Wijzigingen voor het Vormsel

Zoals we in de groene huis-aan-huisfolder reeds lieten weten, zal vanaf 2021 de vormselleeftijd verschuiven van 13 naar 12 jaar.

Ook is er een wijziging in een aantal datums en werken de parochies samen, zowel voor de vormselcatechese als voor de vormselvieringen zelf. Zo zijn er vier vormselmomenten in onze federatie:

– in de kerk van Herderen of Riemst: veertien dagen na Pasen, op zondag.

– in de kerk van Millen of Val-Meer (voor de parochies Genoelselderen, Membruggen, Millen en Val-Meer): zondag voor Ons Heer Hemelvaart.

– in de kerk van Vlijtingen (voor de parochies Kanne, Lafelt, Vlijtingen en Vroenhoven): zaterdag na Pasen.

– in de kerk van Zichen of Zussen: derde zaterdag na Pasen.

  1. Overzicht Eucharistievieringen vanaf januari 2020 voor de federatie Vlijtingen (Noord en Zuid)
Zondagsmis Zaterdag Zondag
Weekeinde

Eerste zondag

18u00 Membruggen 08u00 Sint-Severinus-Meer

09u00 Lafelt

09u30 Vlijtingen

10u45 Zichen-Bolder

Weekeinde

Tweede zondag

18u00 Zussen 08u00 Sint-Severinus-Meer

09u30 Vlijtingen

10u45 Kanne

10u45 Millen

Weekeinde

Derde zondag

18u00 Vroenhoven 08u00 Sint-Severinus-Meer

09u30 Genoelslederen

09u30 Vlijtingen

10u45 Zichen-Bolder

Weekeinde

Vierde zondag

18u00 Riemst-Heukelom

18u00 Val-Meer

08u00 Sint-Severinus-Meer

09u00 Herderen

09u30 Vlijtingen

10u45 Kanne

Weekeinde

Vijfde zondag

18u00 Vroenhoven 08u00 Sint-Severinus-Meer

09u30 Vlijtingen

10u45 Millen

Weekmis 09u00 19u00
Elke week Dinsdag: Kanne

Woensdag: Zichen-Bolder

Maandag: Zussen

Donderdag: Herderen

Vrijdag: Sint-Severinus-Meer

Na eerste en derde zondag Maandag: Millen

Woensdag: Genoelselderen

Donderdag: Vlijtingen

Na tweede en vierde zondag Woensdag: Membruggen

Vrijdag: Riemst-Heukelom

Dinsdag: Vroenhoven