We nodigen alle ouders en kinderen, grootouders, peters en meters van harte uit op de kinderzegening op zondag 19 maart in de Sint-Hubertuskerk van Kanne om 15.00 u.

Jaarlijks is het bij ons een traditie om rond het feest van Maria Lichtmis de gezinnen en speciaal de kinderen aan God toe te vertrouwen. Om Zijn zegen willen wij vragen, opdat Hij Zijn beschermende hand heel dit jaar boven de parochiegemeenschap wil houden. Want als Hij ons zegent, ontvangen wij de liefde die wij nodig hebben en die de kinderen doet opgroeien als gelukkige mensen.

Na de onderbreking van de voorbije jaren organiseren de parochies van Herderen, Kanne, Lafelt, Riemst-Heukelom, Vlijtingen en Vroenhoven dit jaar de viering van de kinderzegen te Kanne op zondag 19 maart.

Om de kerk daarvoor mooi te maken, vragen wij de kinderen om elk een bloemetje of tekening mee te brengen.

De ouders van de kinderen die in de voorbije jaren (2020, 2021 en 2022) in één van onze kerken gedoopt zijn, mogen dan het doophandje van hun kindje meenemen.

 

We kijken uit naar jullie komst!