In de ”Parochiefederatie Vlijtingen” (3770  Riemst) is er groeiende samenwerking tussen de verschillende parochies. Weldra krijgt dit samenwerkingsverband een nieuwe naam:

 

Pastorale Eenheid ”Sint-Servaas Riemst”

 

We willen u alvast de volgende herschikkingen mededelen:

 1. De vormsel vieringen.
 2. De eerste communie vieringen.
 3. De eucharistievieringen op de hoogdagen.

 

Nu wij aan het groeien zijn naar een pastorale eenheid doen wij een oproep:

 • om naar elkaars vieringen te gaan als er geen viering is in de eigen parochiekerk, zeker op de hoogdagen;
 • en om sterk samen te werken over de parochiegrenzen heen.

 

1. Vormsels in de federatie Vlijtingen in 2024

6 april, 1ste zaterdag na Pasen (voor de 2de Paaszondag) *

Vormelingen van Kanne, Lafelt, Vlijtingen en Vroenhoven (Vlijtingen-Noord, groep 1)

Vormelingen van Herderen en Riemst-Heukelom (Vlijtingen-Noord, groep 2)

 

13 april, 2de zaterdag na Pasen (voor de 3de Paaszondag)*

Vormelingen Zichen-Zussen-Bolder (Vlijtingen-Zuid, groep 1)

Vormelingen Genoelselderen, Membruggen, Millen en Val-Meer  (Vlijtingen-Zuid, groep 2)

 

(*) Bijkomende informatie over uur en locatie wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld.

 

2.A. Regeling van de 1ste communievieringen voor 2024 (zoals de vorige jaren)

 • Genoelselderen: in de kerk van Millen.
 • Herderen: zondag voor Pinksteren: 12 mei 2024, 11.00 uur
 • Membruggen: Hemelvaart, 9 mei 2024, 11.00 uur
  kinderen van het eerste en tweede leerjaar (1+2)
 • Millen: Pinksteren, 19 mei 2024, 11.00 uur
 • Kanne: (1+2) eerste zondag in mei, 5 mei 2024, 11.00 uur
 • Lafelt: in de kerk van Vroenhoven.
 • Riemst-Heukelom: 2de zondag in mei, 12 mei 2024, 11uur
 • Val-Meer: (1+2) volgende keer, 24 mei 2025, 14.00 uur
 • Vlijtingen: vierde Paaszondag, 21 april 2024, 11.00 uur
 • Vroenhoven: (1+2) volgende keer, 29 mei 2025, 11.00 uur
 • Zichen-Bolder: in de kerk van Zussen
 • Zussen: vijfde Paaszondag: 28 april 2024, 11.00 uur

 

2.B. Regeling van de 1ste communievieringen voor 2025 (nieuwe regeling)

 De meeste vieringen gaan door op zaterdag

 • Genoelselderen: in de kerk van Millen.
 • Herderen: zaterdag na Hemelvaart, 31 mei 2025, 14.00 uur
 • Membruggen: (1+2) volgende keer, Hemelvaart, 14 mei 2026.
 • Millen: zaterdag voor Pinksteren, 7 juni 2025, 14.00 uur
 • Kanne: (1+2) volgende keer, zaterdag voor Hemelvaart, 9 mei 2026
 • Lafelt: in de kerk van Vroenhoven.
 • Riemst-Heukelom: 3de zaterdag na Pasen, 10 mei 2025, 14.00 uur
 • Val-Meer: (1+2) zaterdag voor Hemelvaart, 24 mei 2025, 14.00 uur
 • Vlijtingen: 3de zaterdag na Pasen, 10 mei 2025, 14.00 uur
 • Vroenhoven: (1+2) Hemelvaart, 29 mei 2025, 11.00 uur
 • Zichen-Bolder: in de kerk van Zussen.
 • Zussen: 4de zaterdag na Pasen, 17 mei 2025, 14.00 uur (Zichen-Bolder en Zussen)

 

 

3. Aangepaste misregeling bij de volgende hoogdagen

 

Allerheiligen  2023

         dinsdag 31 oktober:

         18u00: Riemst-Heukelom, 19u00: Zussen

         woensdag 1 november:  

         9u30: Vlijtingen en Genoelselderen

         11u00: Kanne, 18u00: Val-Meer

         donderdag 2 november:

         9.00: Lafelt, 19u00: Herderen

* Dit jaar 2023 is er rond Allerheiligen geen eucharistie-

viering in Membruggen, Vroenhoven, Sint-Severinus-Meer,

Zichen-Bolder, en Millen. ** De gebedsvieringen in de

namiddag gaan door zoals de vorige jaren.

 

Kerstmis 2023

         kerstavond zondag 24 december:

         16u30: Membruggen, 18u00: Vroenhoven

         maandag 25 december, kerstdag:

         8u00: Sint-Severinus-Meer, 9u00: Herderen,

         9u30: Vlijtingen, 10u45: Zichen-Bolder, 11u00: Millen

         dinsdag 26 december:

         10u45: Kanne, 15u00: Eyckendael.

* Dit jaar 2023 is er rond Kerstmis geen eucharistieviering 

in Lafelt, Zussen, Riemst-Heukelom, Genoelselderen,

St-Stefanus Val-Meer.

 

Pasen 2024

         Paaswake 30 maart 2024

         18u00: Zussen, 20u00: Riemst-Heukelom

         Pasen 31 maart 2024              

         9u30: Vlijtingen en Genoelselderen

         11u00 : Kanne en Val-Meer

         Paasmaandag: 9u00: Lafelt, 10u45: Millen

* In het jaar 2024 is er rond Pasen geen eucharistieviering 

in Membruggen, Vroenhoven, Sint-Severinus-Meer, Herderen,

Zichen-Bolder.

 

Ons Heer Hemelvaart, donderdag 9 mei 2024  

         9u00: Lafelt en Herderen, 11u00: Val-Meer

         11u00: 1ste communie in Membruggen

         14u30: Zutendaal (KWB bedevaart Vlijtingen)

 

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 2024

         vooravond woensdag 14 augustus 2024:

         18u: Riemst-Heukelom

         donderdag 15 augustus 2024:

         9u00: Lafelt, 9u30: Genoelselderen, 9u45: Zussen

         10u45: Bolder, 10u45: Vroenhoven, 14u30: Elst (Millen)

* Kanne heeft een zondagsmis op 11 augustus 2024.

 

Toelichting bij de nieuwe regeling op hoogdagen

 1. Regeling voor Allerheiligen, Kerstmis, Pasen, afwisselend: één jaar wel – het andere jaar niet, behalve voor de zondagskerk.
 2. Op 15 augustus zijn er vaste tradities die we, zolang als mogelijk, jaarlijks willen laten doorgaan.
 1. Ons Heer Hemelvaart: Vroenhoven en Membruggen hebben dan om de twee jaar de eerste Communie.

De parochies die geen H. Mis hebben op 15 augustus, krijgen voor zover mogelijk een Eucharistieviering op Ons-Heer-Hemelvaart.

 

Al deze regelingen gaan door onder voorwaarden, en blijven maar in voege bij minimum twee priesters.

Wij danken jullie voor alle begrip en medewerking.

 

Namens de federatieraad en uw parochiepriesters.