Met Allerheiligen herdenken wij de mensen uit onze families en parochie die overleden zijn tijdens de voorbije jaren. Traditioneel is deze dag een moment waarop veel mensen geraakt worden om speciaal voor de gelegenheid naar de misviering te komen en het graf van hun dierbare overledenen te versieren met kleurrijke bloemen.
Heel wat mensen waren naar de kerk O.L.V. Tenhemelopneming van Moelingen gekomen op woensdag 1 november voor de eucharistieviering. Het zangkoor Mulingia onder leiding van dirigent en organist Guy Paggen zorgde voor ingetogen en serene liederen om de viering de nodige muzikale luister te geven. Bij de intrede brachten zij het prachtige “De Heiligen ons voorgegaan” ten gehore. De meeste werken tijdens de viering kwamen uit de Messa ‘Laus tibi Christe’ van Federico Caudana. De afsluiter was eveneens een Nederlandstalig lied, nl. “Zacht en sterk” van Jos Bielen.

Zoals steeds bij hoogdagen vielen de vele misdienaars weer op met hun mooie rood-witte gewaden.
In zijn preek stond pater Raymond Jahae stil bij het woord “Allerheiligen”. Bij heiligen denken we bijvoorbeeld onmiddellijk aan een uitzonderlijk mens als pater Damiaan, verkozen tot de belangrijkste Belg uit de geschiedenis; hij heeft zijn leven (weg)gegeven voor de zieke mensen, de melaatsen. Maar heiligen zijn ook mensen die de nabijheid van God opzoeken in het dagelijkse bestaan. Als we dat doen en ons leven op die manier invullen en zin geven, kunnen wij een zegen zijn voor elkaar.

Na de viering ging pater Jahae met enkele misdienaars naar het kerkhof voor de jaarlijkse zegening van de graven. De bloemen op het kerkhof boden een kleurrijk fresco.