Afgelopen maand werd pater Raymond Jahae benoemd als administrator van de Federatie Voeren, wat betekent dat hij als pastoor voor de zes parochies van Voeren verantwoordelijk wordt. Hij volgt daarmee Louis Stassen op die tot eind augustus de pastoor-moderator van Voeren was en die wij danken voor de fijngevoelige en zachtmoedige manier waarop hij de mensen van Voeren pastoraal heeft geleid en bijgestaan. Pater Raymond is een oblaat van Maria te Gemmenich. Hij zal gaan wonen in de pastorie van ’s-Gravenvoeren.

Daarnaast werd voor de Federatie Voeren een federatieraad opgericht. Deze bestaat bij aanvang uit: Marlies Akkermans, Hubert Franssen, Liliane Hocks, Ine Geurts, Hannah Krikke, Karin Loop, Mathieu Paggen en Tony Wiertz. Zij zullen pater Raymond bijstaan in de dagelijkse pastorale leiding van de federatie. Voor belangrijke beslissingen zullen zij meerdere keren per jaar een pastoraal beraad organiseren, waarbij zij er naar streven om een afvaardiging van elke parochie te hebben.

Binnen de federatieraad zijn er enkele leden met een bijzondere opdracht. Hubert Franssen is het centrale contactpunt voor de doopsels, huwelijken, uitvaarten en registers in de Federatie Voeren. Op zijn beurt, zal Hubert, wanneer een oproep binnenkomt, ervoor zorgen dat vragen bij de juiste persoon terecht komen of uzelf de nodige contactgegevens bezorgen. Hannah Krikke is het aanspreekpunt voor de catechese van de Eerste Communie en Marlies Akkermans voor de catechese van het Vormsel. Hubert Franssen en Liliane Hocks voltooiden de vorming ‘leider uitvaart’ en kunnen als dusdanig voorgaan bij uitvaarten. Voor uitvaarten is het namelijk voor zowel priesters, diakens als gebedsleiders mogelijk om voor te gaan. Hierbij doen wij een warme oproep aan geïnteresseerden om ook deze vorming te volgen!