Via de Provinciale Basisschool in Voeren en de Sint-Jozefsschool van De Plank gebeurden de inschrijvingen voor de Eerste Communie en het Vormsel voor 2021.

Indien kinderen die elders naar school gaan en eveneens willen deelnemen aan deze vieringen in de parochies van Voeren dan kunnen ouders contact opnemen met Pastoor Louis Stassen, Pley 10, 3798 ’s-Gravenvoeren, tel 0476-213487 email: louis.stassen@skynet.be

De Vieringen van 1ste Communie in 2021 hebben plaats (onder voorbehoud):

  • Parochie Remersdaal op 25 april 2021
  • Parochie Teuven op 09 mei 2021
  • Parochie Moelingen Hemelvaartsdag 13 mei 2021
  • Parochie ’s-Gravenvoeren Hemelvaartsdag 13 mei 2021
  • Parochie Sint-Martens-Voeren op 16 mei 2021
  • Parochie Sint-Pieters-Voeren op Pinksterdag 23 mei 2021
  • De Viering van het Heilig Vormsel heeft plaats op zaterdag 17 april 2021

Laten we hopen dat na het moeilijke jaar 2020 deze vieringen weer kunnen plaatshebben op de gewone wijze.

 

 

Eerste Communie in Teuven

Door de sluiting van de kerk in Teuven omwille van veiligheidsmaatregelen zal de kerk niet kunnen gebruikt worden voor de viering van de eerste communie en zullen we moeten uitwijken naar een andere kerk als er nog geen herstellingen zijn uitgevoerd.

De viering van de eerste communie kan toch doorgaan op de voorziene datum van 9 mei, maar in de kerk van Sint-Martens-Voeren.

Deze kerk is vrij omdat de gewone zondagsviering die dag in Sint-Pieters-Voeren plaats heeft.