Er heeft een overleg plaatsgehad met de afgevaardigden van de parochies, het Rusthuis Ocura, Vicaris Bart Coengrachts en medewerker Jeroen Jans  van het Bisdom om na te denken hoe het verder zal gaan na de pensionering van Pastoor Stassen. Een voorlopig besluit wat betreft de Week-end Eucharistievierngen werd als volgt afgesproken.

In overleg met Gilbert Bours werd voor de eucharistievieringen in Voeren het volgende afgesproken.

In Moelingen op de 1ste en 3de ZATERDAG van de maand om 17.30 u.

In “s-Gravenvoeren op de 2de en de 4de ZONDAG van de maand om 10.30 u.

De 5de zaterdag en zondag valt weg.

In Teuven wil men met leken onder leiding van Christel Loop, Marlies Akkermans en Liliane Hockx later 1 of 2 maal in de maand een gebedsmoment voorbereiden en organiseren.

De parochiegemeenschap zal verwittigd worden wanneer dit zal gebeuren.

In Sint-Martens-Voeren en Sint-Pieters-Voeren blijft men de kalender volgen, die werd samengesteld tot het einde van het jaar en die door Sylvain Ernens in de mate van het mogelijke zal ter harte genomen worden.

Voor Remersdaal is er nog geen oplossing. Het bisdom doet inspanningen om een opvolger voor Voeren te vinden.