Op zaterdagnamiddag 13 april 2024 waren in de parochiekerk van Moelingen de vormelingen van de diverse parochies van de Voerstreek met hun naaste families samengekomen voor de vormselviering. Deken Eric Reynders leidde de mis, bijgestaan door pater Raymond Jahae.
Zoals steeds werden een aantal teksten door de vormelingen zelf gelezen.
De muzikale omlijsting was in handen van Mulingia, het gemengd zangkoor van Moelingen, onder de leiding van organist en dirigent Guy Paggen. De kerk was mooi versierd, en de vele misdienaars in hun prachtige rood-witte gewaden droegen bij aan de plechtige sfeer van het gebeuren.

In zijn homilie had deken Reynders het over het belang van deze dag. Dit is een dag om nooit te vergeten, zei hij, net zo belangrijk als jullie geboortedag is voor jullie ouders en grootouders. Met een ironische kwinkslag vertelde hij dat de vormelingen voor één keer stout mochten zijn: ze moesten nl. een vuurtje stoken. Hij verwees naar het vuur van de Heilige Geest, dat in elke christen zou moeten branden, het vuur dat ons aanspoort om het goede te doen in ons leven. Het is de drijfkracht van ons enthousiasme om als christenen, zoals Jezus, in het leven te staan. Dat vuur moeten we voortdurend aanwakkeren, het mag nooit doven. Deze woorden kwamen ook tot uiting in een van de liederen:
            “Geest van God, adem van leven,
            Geest van God, adem van vuur,
            Geest van God, troost en kracht, U heiligt ons.”
Na het uitspreken van de geloofsbelijdenis, de belofte en de handoplegging kwamen de vormelingen één voor één naar voren om door deken Reynders gezalfd te worden. Ze werden begeleid door de ouders en peter en meter. Met elke jongere had de deken een kort gesprekje na de zalving.